Karjeras izglītība

Karjeras izglītība


Stopiņu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pamatskolā.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2017.gada 1. septembrī Ulbrokas vidusskolā sadarbībā ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7.jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jelgavas pilsētā.


Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 

Projekta īstenošanas termiņš Ulbrokas vidusskolā: 2017.gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris. 


Stopiņu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pamatskolā.

PAMATINFORMĀCIJA PAR KARJERAS IZGLĪTĪBU

Karjeras info grafikas


Karjeras vadības prasmes

 Karjeras veidošanas aspekti

Kā plānot karjeru

Latvijas izglītības sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

NIID

Testi

Ulbrokas vidusskolas Karjeras izglītības programma 1.-12.klasei

Interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personas attīstību - Start Strong

Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi

Karjeras izglītības interneta resursi  

Pirmie soļi darba tiesībās (video)

Karjera
 ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā. Pamatskolas posms ir sākums karjeras apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

Karjeras izglītība skolā:

 • Sevis izpratne – prasme apzināties un izvērtēt savas intereses, spējas, vērtības u.c.
 • Karjeras iespēju pētīšanas un radīšanas prasmes – darbs ar informatīvajiem resursiem, spēju un iespēju atbilstības izvērtēšana, nepieciešamā atbalsta atrašana u.c.
 • Karjeras plānošanas prasmes – portfolio veidošana un mērķu apzināšanās;
 • Spēja tikt galā ar nenoteiktību – risināt konkrētā brīža problēmas, radoši domāt, izglītoties visa mūža garumā.

Darbs ir mērķtiecīga cilvēka darbība, lai radītu materiālās un garīgās vērtības, veiktu pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības vajadzību apmierināšanai.

Mācību darbs, brīvprātīgais darbs, sabiedriskais darbs un darbs rotaļās, spēlēs un brīvā laika aktivitātēs arī ir darbs!

Irina Kalniņa – Ulbrokas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultanta misija – būt kopā ar Tevi, palīdzot meklēt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar izglītību, profesijas izvēli, darba meklējumiem un karjeras plānošanu.

Karjeras konsultanti piedāvā:

 • individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem (jāpierakstās iepriekš);
 • grupu nodarbības (klases stundas, spēles, konkursi, testi);
 • tikšanās ar mācību iestādes vai profesiju pārstāvjiem;
 • ēnu dienas, karjeras nedēļa, mācību ekskursijas;
 • informatīvus seminārus vecākiem par karjeras pamatjautājumiem.

 Ir iespēja saņemt informāciju par:

 • profesiju pasauli;
 • pieprasītām un populārākām profesijām Latvijā;
 • izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs;
 • sevi un savām spējām.

 Karjeras konsultanta darba laiks:

Santa Ķempele, pedagoģe-karjeras konsultante 

pirmdiena no 8.30 līdz 16

otrdiena no 8.30 līdz 16

trešdiena no 8.30 līdz 16

ceturtdiena no 8.30 līdz 16

Individuālās konsultācijām pieteikties iepriekš e-klasē vai MS Teams

 Mūsu absolventu stāsti 

 Eva Čekanauska - slidotāja

Intervija ar Evu 2014.gadā

ReTV sižets par Evu 2020.gada decembrī

Karjeras pasākumi

2020./2021.mācību gadā  

Tests 9.klašu beidzējiem, - kur mācīties tālāk

Tava nākotne - Tavās rokās 

Mans bērns izvēlas karjeru - nodarbība vecākiem

Virtuālā karjeras diena 2021

Piedalīsimies tiešsaistes diskusijā 

Tiešsaistes diskusija par karjeru vecākiem

Tiešsaistes diskusija par karjeru jauniešiem

Karjeras izglītība būs arī šogad! 2018./2019.mācību gadā  

Ēnu diena

Nolikums

Piedāvājums ēnot 

Karjeras pasākumi

Skolā - K komanda

1. un 2.klašu skolēni iepazīst "Biznesa gēnu"

3. un 4. klases mācās nospraust mērķus

Vidusskolēni apgūst mediķu darba pamatus

Studiju iespējas Dānijā

Esi dabas pārvaldnieks!