Galerija

Esi dabas pārvaldnieks!

29. un 30.novembrī skolā notika interaktīvas nodarbības par inženierzinību un dabas zinātnē nepieciešamajām profesijām - metereologu, ķīmiķu, ekologu, entomologu, datu sistēmu datoranalītiķi, programmētāju un citiem. Skolēniem bija iespēja iejusties minēto jomu profesiju pārstāvju lomās un iepazīt darba specifiku, aprīkojumu, saņemt atbildes. Pasākumā piedalījās 5.-6.klases un 8.-9.klases. Lektoru lomās - Ventspils tehnoloģiju parka un Kurzemes demo centra darbinieki. Pēc pasākuma 5.klases skolēni bija tik apmierināti, ka uztaisīja un pasniedza lektoriem pateicību par tik ļoti interesanto un izzinošo nodarbību. 

Šis projekts skolā iespējams pateicoties Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.