Skolas PP prezentācijas / foni

Skolas Microsoft PP prezentāciju veidi  

   Skolā izmantošanai dažādām prezentācijas vajadzībām ir izstrādāti vairāki prezentāciju paraugi.
   Savām vajadzībām varat izmantot paraugu, kas atbilst Jūsu vajadzībām:

Skolas Microsoft Teams / Zoom foni

   Skolas vajadzībām ir izstrādāti vairāki fona paraugi. 
Savām vajadzībām tos varat izmantot pēc nepieciešamības ielādējot Jūsu izmantojamā tiešsaistes platformā.