Padomes darbība

Skolēnu padome

Skolēnu padome - pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija, kuras mērķis ir panākt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā un izglītojamo interešu aizstāvībā.


Skolēnu pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

  • veicināt izglītojamo interešu aizstāvību;
  • sadarbojoties ar skolas administrāciju;
  • pedagogiem;
  • veicināt jauniešu iniciatīvas;
  • veicināt sadarbību ar institūcijām pašvaldībā un valstī;
  • veicināt līdzdalību skolas vides attīstīšanā, lēmumu pieņemšanā;
  • veicināt iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un ārpusklases darba organizēšanā, brīvprātīgā darba, fizisko aktivitāšu veicināšanā un kultūras dzīvē.

Skolēnu padomes darbs tiek organizēts saskaņā ar Skolēnu padomes nolikumu.

Skolēnu padomes nolikums