Vecākiem

Skolas iekšējie dokumenti vecākiem

Iekšējie dokumenti (normatīvie akti) skolā ir visi tie dokumenti, kas nosaka skolas ikdienas darba kārtību dažādās jomās.
Šajā sadaļā ir apkopoti aktuālākie skolas iekšējie dokumenti, kas ir saistoši skolēnu vecākiem.
Uz šiem dokumentiem balstās mūsu skolas ikdienas darbs - mācību un audzināšanas process, kā arī skolas saimniecības darba organizācija.
Lai būtu vieglāk orientēties skolas darbu regulējošo dokumentos, daļa no skolas iekšējiem dokumentiem ir ievietoti citās sadaļās, piemēram:
Ja Jums rodas jautājumi par kādu no skolas iekšējiem dokumentiem, sazinieties ar skolas vadību, - mēs Jums palīdzēsim.

Dokumenti:


Drošība:

  • Kārtībā, kā tiek organizēts darbs skolā, ievērojot epidemoloģiskās drošības pasākumus COVID-19 laikā

Mācības:

Atbalsts mācībās:


  • Kārtība, kādā skolēns tā vecāki var saņemt psihologa vai sociālā pedagoga palīdzību un konsultāciju

Saimniecība: