Lasīšanas veicināšanas pasākumi

Lasīšanas veicināšanas pasākumi

Informācija par dažādiem bibliotēkas organizētiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem

NOSLĒGUSIES 2022.GADA GRĀMATU VĒRTĒŠANA

Šogad bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā piedalījās 20 skolēni no dažādam klasēm. Sakām lielu paldies skolēniem, kuri piedalījās vērtēšanā:

1.b klases skolniecēm

Polinai Svirskai

Rēzijai Siliņai

 

2.a klases skolniecēm

Anabellai Jasmīnai Gerinovicai

Dianai Šibotovskai

Loretei Strautai

Amandai Rimšānei

 

2.b klases skolnēniem

Elzai Baronei

Justīnei Zinģei

Elzai Braučai

Kristeram Prūsim

Rūtai  Murašovai

Evai Kukainei

 

2.d klases skolniecei

Hannai Dmitrijevai

 

3.d klases skolnēniem

Elīzai Drinkai

Dāvidam Simonovam

Adrianam Čizikam

 

4.b  klases skolniecēm

Amandai Haukai

Kristīnei Borovojai

 

4.d  klases skolniekam

Ralfam Peļņam

5.a klases kloniecei

Katei Karlinai Kalniņai

 

Katram skolēnam bija jāizlasa 7 grāmatas, kuras tika vērtētas  no dažādām kategorijām 5+ , 9+ , 11+ , 15+ un vecāku žūrija.

No grupas 5+ skolēni visaugstāk novatēja A. Žavo "Mana negantā diena" .

No grupas 9+ skolēniem  visvairāk patika T. Diriģela "Gustavs Salmiņš liek no augšas" , bet no grupas 11+  pirmajā vietā tika novērtēta Ž. Frīna "Sestklasnieki neraud".

Par BJVŽ grāmatu lasīšanu un vērtēšanu  dalībniekiem tika pasniegti pateicības raksti un LNB balviņas. 

Pēc pateicības raksta  un balviņu saņemšanas bērni kopīgi sēdēja pie galda, kur viņiem bija iespēja dzert piparmētru vai kumelīšu tēju un našķoties ar cepumiem.
KĻŪSTI PAR ŽŪRIJAS LOCEKLI! 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas (BJVŽ) grāmatas  gaida savus lasītājus! 
Aicinām 1.  – 12 . klašu skolēnus un viņu vecākus, kā arī pedagogus iesaistīties grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Grāmatas sadalītas vairākās vecuma  katagorijās: 5+ , 9+ , 11+, 15+ un pieaugušie. Katrai vecuma grupai līdz 2023. gada februārim  jāizlasa 7 grāmatas, tad jāizpilda elektroniskā novērtējama anketa skolas bibliotēkā.

Ar kuru grāmatu sāksim? 

Noslēgusies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” grāmatu vērtēšana

Izsakām pateicību par piedalīšanos grāmatu vērtēšanā:

1.a klases skolniecēm Amandai Rimšānei

                                       Emīlijai Brakmanei

                                        Anabellai Jasmīnai Gerinovičai

1.b klases skolniecēm Rūtai Murašovai

                                        Elzai Baronei

                                        Elzai Braučai

                                        Justīnei Ziņģei

3.a klases skolniecei    Patrīsijai Kostenko

4.a klases skolniecēm  Esterei Āboltiņai

                                        Katei Karlīnai Kalniņai

 

Grupā 5+ visaugstāk tika novērtēta Tamminena P. un Kertulas P. grāmata “Kā sagaidīt citplanētieti”, bet grupā 9+ Hartmaņa L. grāmata “Tik garš deguns”.

Par piedalīšanos BJVŽ grāmatu vērtēšanā meitenes saņēma pateicības rakstus un LNB balviņas.
1.UN 2.KLASES SKOLĒNI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ UZZINA PAR PĒTERI BRŪVERI

Šajā nedēļā sākumskolas skolēnim - priekšmetu nedēļa. Tās ietvaros 1. un 2.klases skolēni dodas uz skolas bibliotēku, lai literatūrā uzzinātu vairāk par Pēteri Brūveri. Šodien kārta 1.a klasei.
8.KLASĒM LITERATŪRAS STUNDA NOTIEK BIBLIOTĒKĀ

Bibliotēka sniedza atbalstu mācību vielas apguvei literatūras stundās 8.a un 8.b klašu skolēniem. Skolēni ar O.Vācieša un I.Ziedoņa daiļradi iepazinās bibliotēkas telpās, izmantojot bibliotēkas krājumus. Tas varētu būt kā stimulējošs faktors skolēniem turpmāk aktīvāk izmantot bibliotēkā pieejamo literatūru.IESAISTIES ŽŪRIJAS DARBĪBĀ!

Skolēni tiek aicināti pieteikties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas (BJVŽ) piedāvāto grāmatu izvērtēšanai.

KATRU MĒNESI NOTEIKS LASOŠĀKO KLASI UN AKTIVĀKOS LASĪTĀJUS

Lai rosinātu skolēnus lasīt, katru mēnesi tiks nominēta lasošākā klase un aktīvākie lasītāji.

PIRMKLASNIEKI IEPAZĪSTAS AR BIBLIOTĒKU

6.septembrī audzinātāju pavadībā bibliotēku apmeklēja un iepazinās ar tās lietošanas noteikumiem 1.a, 1.c un 1.d klašu skolēni.