Galerija

Skolā - K komanda

Otrdien skolā viesojas "Karjeras komanda", kura kopā ar jauniešiem spēlē karjeras spēles, profesiju etīdes, mācīja skolēniem izteikt savu viedokli un prast argumentēt to, bet galvenais - viņi mācījās nebaidīties kļūdīties. Pasākums notiek ES darbības projekta "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. Vienas dienas laikā šo iespēju varēja izmantot tikai četras klases, taču arī citām klasēm būs tāda pat iespēja.