Darbiniekiem

Skolas iekšējie dokumenti darbiniekiem

Iekšējie dokumenti (normatīvie akti) skolā ir visi tie dokumenti, kas nosaka skolas ikdienas darba kārtību dažādās jomās.
Šajā sadaļā ir apkopoti skolas iekšējie dokumenti, kas ir saistoši darbiniekiem uz ko balstās mūsu skolas ikdienas darbs.
Lai būtu vieglāk orientēties skolas darbu regulējošo dokumentos, daļa no skolas iekšējiem dokumentiem ir ievietoti citās sadaļās, piemēram:

Ja Jums rodas jautājumi par kādu no skolas iekšējiem dokumentiem, sazinieties ar skolas vadību, - mēs Jums palīdzēsim.

Dokumenti:


Drošība:


Mācības / profesionālā darbība:

Atbalsts:

  • Naudas balvu piešķiršana skolas darbiniekiem
  • Atbalsts profesionālās pilnveides un tālākizglītības īstenošanā

Saimniecība: