Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs saskaņā ar Skolas padomes nolikumu tiek apstiprināts katra mācību gada pirmajā Skolas padomes sēdē. 
Tajā tiek apstiprināti Skolas padomes pārstāvji, kas pārstāv katru klašu grupu (1., 2., 3. klašu utt.)
Skolas padomes pārstāvji ievēl Skolas padomes vadītāju.
Skolas padomes vadītājs:
  • organizē un plāno Skolas padomes darbu
  • vada Skolas padomes sēdes
  • pēc nepieciešamības aktualizē Skolas padomes sēdē izskatāmos jautājumus
  • organizē un nodrošina informācijas apmaiņu starp Skolas padomi un skolēnu vecākiem
  • sadarbojas ar skolas vadību un skolas dibinātāja pārstāvjiem
Artūrs Skadmans

Artūrs Skadmans

Skolas padomes priekšsēdētājs, skolas padomes 5. klašu pārstāvis
Ainārs Vaičulens

Ainārs Vaičulens

Skolas dibinātāja pārstāvis (Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājas pirmais vietnieks)
Diana Atvare

Diana Atvare

Skolas padomes 1. klašu pārstāve
Guna Balakleite

Guna Balakleite

Skolas padomes 1. klašu pārstāve
Zane Kļaviņa

Zane Kļaviņa

Skolas padomes 1. klašu pārstāve

Kristīne Toma

Skolas padomes 1. klašu pārstāve
Daina Lindenberga

Daina Lindenberga

Skolas padomes 2. klašu pārstāve
Aigars Avotiņš

Aigars Avotiņš

Skolas padomes 2., 6. un 8.klašu pārstāvis
Vija Tračuma

Vija Tračuma

Skolas padomes 3. klašu pārstāve
Inese Pelše

Inese Pelše

Skolas padomes 4. klašu pārstāve
Edgars Belerts

Edgars Belerts

Skolas padomes 5. klašu pārstāvis
Madara Salna

Madara Salna

Skolas padomes 7. klašu pārstāve
Iveta Bērziņa

Iveta Bērziņa

Skolas padomes 8. klašu pārstāve
Agnese Frīdenberga

Agnese Frīdenberga

Skolas padomes 8. klašu pārstāve

Zane Vīnkalne

Skolas padomes 9. klašu pārstāve

Ainārs Kazakupčs

Skolas padomes 10. klašu pārstāvis

Lana Anna Stroikova

Skolas padomes skolēnu pārstāvis

Annija Zeimule

Skolas padomes skolēnu pārstāvis
Neila Krave

Neila Krave

Skolas padomes vidusskolas (10. - 12. klase) skolotāju pārstāve
Līvija Bērziņa

Līvija Bērziņa

DIREKTORA VIETNIECE INFORMĀTIKAS JOMĀ