Skolas maiņa

Skolas maiņa 

   
   Šeit ir apkopota pamata informācija, kas nepieciešama zināt skolēnu vecākiem (ja skolēns nav sasniedzis 18 gadu vecumu) vai skolēniem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja tiek plānota skolas maiņa.

   Lai īstenotu skolas maiņu ir nepieciešams īstenot šādas darbības: 

1. Apgaitas lapa

Skolēns vai skolēna vecāks (likumiskais pārstāvis) skolas lietvedībā vai pie klases audzinātāja saņem apgaitas lapu, kurā:

 • tiek saņemts apstiprinājums skolas bibliotēkā
 • tiek saņemts apstiprinājums no direktora vietnieka saimniecības jomā
 • tiek saņemts apstiprinājums no klases audzinātāja (-as)
 • tiek saņemts apstiprinājums no interešu izglītības pulciņa vadītāja (ja skolēns ir piedalījies interešu izglītības pulciņā, kurā ir izsniegts lietošanai apģērbs vai materiālie līdzekļi, piemēram, pulciņš "Bērnu tautas dejas", "Jaunsardze" u.tml.)

2. Dokumentu (Skolēna personas lietas un medicīnas) pārsūtīšana


 • Skolēna personas lieta un medicīnas dokumenti netiek izsniegti skolēna vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) vai skolēnam, izņemot šādus gadījumus:
  • skolēns apbsolvē 9. klasi
  • skolēns dodas mācīties ārzemēs
  • skolēns absolvē 12. klasi
  • skolēns pārtrauc mācības vidusskolas pakāpēJautājumu vai neskaidrības gadījumā skolēna vecāki vai pilngadīgais skolēns var vērsties skolas lietvedībā.

   

Noteikumi, kas tiek ņemti vērā skolēnam mainot izglītības iestādes