Skolas maiņa

Skolas maiņa 

   
   Šeit ir apkopota pamata informācija, kas nepieciešama zināt skolēnu vecākiem (ja skolēns nav sasniedzis 18 gadu vecumu) vai skolēniem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja tiek plānota skolas maiņa.

   Lai īstenotu skolas maiņu ir nepieciešams īstenot vairākas darbības:

1. Iesniegums skolas lietvedībā - skolā, kurā patreiz skolēns mācās

 • Skolēna vecāks (likumiskais pārstāvis), vai pilngadīgs skolēns aizpilda noteiktas formas iesniegumu, kurā tiek pausta vēlme un iemesls skolas maiņai.
 • Iesniegumu var aizpildīt arī elektroniski un parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtīt skolas lietvedībai. E-pasta adrese: ulbrokas.skola@u-vsk.lv

2. Iesniegums skolas lietvedībā - skolā uz kuru skolēns vēlas doties

 • Skolēna vecāks (likumiskais pārstāvis) aizpilda noteiktas formas iesniegumu, kurā tiek pausta vēlme uzņemt bērnu vai jaunieti skolā.
 • Iesnieguma aizpildīšanas iespēja elektroniski ir atkarīga no skolas, uz kuru vēlas skolēns doties, lietvedības darba organizācijas.

3. Dokumentu (Skolēna personas lietas) pārsūtīšana

 • Skola, uz kuru skolēns dodas, nosūta skolai, kurā skolēns ir mācījies līdz šim informāciju par to, ka skola vēlas uzņemt skolēnu savā skolā un dokumentu (Skolēna personas lieta) pārsūtīšanas pieprasījumu. 
 • Skolēna personas lieta netiek izsniegta skolēna vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) vai skolēnam, izņemot šādus gadījumus:
  • skolēns apbsolvē 9. klasi
  • skolēns dodas mācīties ārzemēs
  • skolēns absolvē 12. klasi
  • skolēns pārtrauc mācības vidusskolas pakāpē

4. Apgaitas lapa

Skolēns vai skolēna vecāks (likumiskais pārstāvis) skolas lietvedībā vai pie klases audzinātāja saņem apgaitas lapu, kurā:

 • tiek saņemts apstiprinājums skolas bibliotēkā
 • tiek saņemts apstiprinājums no direktora vietnieka saimniecības jomā
 • tiek saņemts apstiprinājums no klases audzinātāja (-as)
 • tiek saņemts apstiprinājums no interešu izglītības pulciņa vadītāja (ja skolēns ir piedalījies interešu izglītības pulciņā, kurā ir izsniegts lietošanai apģērbs vai materiālie līdzekļi, piemēram, pulciņš "Bērnu tautas dejas", "Jaunsardze" u.tml.)

       par saistību izpildi, kas saistīts ar izsniegto materiālo resursu atgriešanu skolai.


Jautājumu vai neskaidrības gadījumā skolēna vecāki vai pilngadīgais skolēns var vērsties skolas lietvedībā.
   
Iesniegums par skolas maiņu


Noteikumi, kas tiek ņemti vērā skolēnam mainot izglītības iestādes