Vērtības

 

Mūsu skolas vērtības   

   Mēs mūsu skolas vērtības apzinājām kopā.
   Lai noskaidrotu mūsu skolas vērtības, katrs no skolēniem (sākot ar 1. klasi un beidzot ar 12. klasi) un skolotāji nosauca to, ko viņš uzskata par pašu nozīmīgāko, kas būtu noteikti jāievēro mūsu skolas ikdienas darbā.
   Vērtību apzināšanas process ilga vienu mācību gadu.
   Rezultātā tika noskaidrotas vairākas vērtības, no kurām piecas tika nosauktas skolēnu un skolotāju darbos visvairāk.
   Pēc tam domājām šīs vērtības salikt noteiktā secībā, kas palīdzētu tās mums visiem vieglāk atcerēties. Viena no skolotājām (Gunta Jaundaldere) saskatīja, ka tās varētu sakārtot šādā secībā:
 • CILVĒKS
 • IZAUGSME
 • LAIKS
 • DARBS
 • ATBILDĪBA
Katras vērtības pirmais burts veido senlatviešu sievietes vārdu CILDA

   Šis vārds ir ietverts G.Treimaņa grāmatā "Vārdu noslēpumi" un tas nozīmē:
"Atzīst izturīgu draudzību un prasa no sadarbības partnera pastāvīgu uzticību. Lietišķība viņai pirmajā vietā. Slēpj savu patmīlību un sabiedrībā gūst panākumus"

   Mēs visi lepojamies ar mūsu skolas vērtībām.
Tās tiek:
 • integrētas skolas attīstības plānošanā
 • audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā
 • izmantotas "Skolēnu motivācijas sistēmā"
 • izmantotas skolotāju un tehnisko darbinieku ikgadējā profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanā (pašnovērtēšanā)
 • izmantotas darba intervijās, pieņemot darbā jaunus darbiniekus
 • turētas aktuālas ikdienas darbā - mācību un audzināšanas procesā

Mūsu skolas vērtības mums ir nozīmīgas!