Aktivitātes

 

Skolēnu pašpārvalde Ulbrokas vidusskolā

NĀC UN PIEVIENOJIES SKOLAS SKOLĒNU PADOMEI!!!

Šī mācību gada rudenī tiks organizētas Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās var piedalīties ikviens skolēns, - arī TU...

Detalizētu informāciju par Skolēnu padomes darbību un aktivitātēm var iegūt pie skolotājas Zandas Pelšes

Par skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt 3.-12. klašu skolēni, kuri tiek izvirzīti no savas klases vai skolēni, kuri paši ir izteikuši vēlmi darboties.