Skolēnu formas

Par formu nepieciešamību

Formas tērps veicina piederības apziņu savai skolai, kas ir sava veida patriotiskā audzināšana, kā arī mazina mobingu (vienaudžu vardarbību), jo visi bērni ir vienādi un nav iespējams izcelties ar kādu īpašu apģērbu, kā arī nebrīnās, kāpēc skolēns divas dienas pēc kārtas ieradies skolā vienā un tai pašā apģērbā.

"To skolu pieredze, kurās ieviestas skolēnu formas, ir pozitīva un liecina, ka arī tie bērni un vecāki, kas pret skolēnu formu ieviešanu sākotnēji izturējušies rezervēti, vēlāk atzīst, ka skolas forma disciplinē, rada piederības sajūtu savai skolai un klasei un mazina bērnu sociālekonomisko nevienlīdzību."

Parasti skolas nosaka vispārīgu regulējumu - izglītojamā pienākumu izglītības iestādē ierasties lietišķā, tīrā apģērbā. Saskaņā ar Izglītības likuma1.panta 4.punktu izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Ģērbšanās veida noteikšana ir audzināšanas procesa sastāvdaļa, turklāt lietišķais stils ir vispiemērotākais izglītības iestādes apmeklēšanai, jo sagatavo izglītojamo patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. Arī daudzās darbavietās iekšējās darba kārtības noteikumi paredz, ka darbiniekiem jāievēro lietišķais ģērbšanās stils. Ņemot vērā, ka skola drīkst noteikt regulējumu attiecībā uz apģērbu, skolai ir tiesības arī noteikt, ka tajā jāvalkā skolas forma.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā konsultante Dace Jansone skaidro, ka spēkā esošie normatīvie akti neparedz skolēnu formas kā obligātas. Lēmumam ieviest skolas formu jābūt brīvprātīgam.

Skolai savos iekšējās kārtības noteikumos ir tiesības noteikt, ka skolēniem jānēsā formas tērps, protams, ja par to vispirms ir vienojušās visas ieinteresētās puses – skolas administrācija, pedagogi, vecāku padome, skolēnu dome.


Par formu ieviešanas vēsturi Ulbrokas vidusskolā

Skolas formas ieviešana 1.- 4. klasēm ir notikusi veiksmīgi jau kopš 2010./2011. mācību gada.

2012. gada 17. janvārī skolas aktu zālē risinājās atklātā saruna ar vecākiem, skolotājiem un skolēniem par skolas formām pamatskolā. Tikšanās notika ar modes mākslinieku Dāvidu. Tika izsludināts konkurss skolēniem par modīgāko skolas formas modeli. Tiek uzklausīts vecāku viedoklis, ņemti vērā ieteikumi, projekta tālākai virzīšanai.
Forma meitenēm

Pēc izvēles  adīta – veste vai jaka vai auduma žakete - ar vai bez oderes.


Forma zēniem

Pēc izvēles adīta – veste vai jaka vai auduma žakete - ar vai bez oderes. Apģērbu papildina klasiskā kaklasaite, vai kaklasaite ar gumiju

10 .- 12. klašu grupai papildus žaketēm - vestes vai džemperi melnā krāsā ar bordo maliņu, kā arī klasiskās kaklasaites.

Sadarbības partneri

SIA Ameri

Skolasforma

SIA Elmosa