Vides labiekārtošanas projekts "Saules piestātne"

Vides labiekārtošanas projekts "Saules piestātne"

PROJEKTS Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība” un Lauku atbalsta dienests ir izvērtējuši un apstiprinājuši Ulbrokas vidusskolas iesniegto vides labiekārtošanas projekta ieceri “Saules piestātne”.

Projekta ietvaros paredzēts Ulbrokas vidusskolas āra teritorijā izveidot funkcionālu novada vides izzināšanu veicinošu un izglītojošu atpūtas vietu ar vizuāli interesantu risinājumu, kura pamatā tiks izmantots skolas logo – saulīte.

Projektā iekļauta skolas teritorijā esošās apļa formas puķu dobes rekonstrukcija, atpūtas soliņu izvietošana un bruģētu celiņu izbūve.

“Saules piestātne” kalpos kā iedvesmojoša vieta kāda radošā darba tapšanā ikvienam skolēnam āra mācību stundā vai kopā būšanas vieta klases stundā, izzinoša vieta ikvienam skolēnam, lai bagātinātu teorētiskās zināšanas par augu daudzveidību, praktiskas darbošanās vieta ikvienam skolēnam, lai ar savu darbu uzturētu labiekārtoto vietu sakoptu, estētiski pievilcīgu, atpūtas vieta ikvienam Ulbrokas vidusskolas skolēnam, ikvienam Ulbrokas vidusskolas vecākam vai viesim, ikvienam Stopiņu novada sporta kompleksa, peldbaseina apmeklētājam, ikvienam riteņbraucējam, kurš izmantojis garām ejošo riteņbraucēju celiņu un vēlas atpūtināt nogurušās kājas, ikvienai jaunajai māmiņai, kura iemīļojusi kā pastaigas vietu izmantot blakus esošo gājēju celiņu un vēlas uz mirkli piestāt, ieelpot ziedu smaržu, lai smeltos spēku ikdienas solim, ikvienam novada iedzīvotājam, lai lepotos ar vēl vienu īpašu vietu mūsu novadā.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2018.gada 31.augustam.


 

Ulbrokas vidusskolas vides labiekārtošanas projekts “Saules piestātne” - pabeigts

Ar prieku un gandarījumu Ulbrokas vidusskola paziņo par projekta “Saules piestātne” pabeigšanu. Tas ir vides labiekārtošanas projekts, kura ieceri 2017.gadā  izvērtēja un apstiprināja biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība” un Lauku atbalsta dienests. Šī projekta idejas autore un projekta koordinatore ir Iveta Siliņa, Ulbrokas vidusskolas direktora vietniece. 

Logo atdzīvojas ziedos un augos

Projektā bija paredzēts Ulbrokas vidusskolas āra teritorijā izveidot funkcionālu novada vides izzināšanu veicinošu un izglītojošu atpūtas vietu ar vizuāli interesantu risinājumu, kura pamatā būtu izmantots skolas logo – saulīte. Sadarbībā ar ainavu arhitekti Lauru Šternu un arhitektu Haraldu Neimani  tika izstrādāts ieceres plānojums. Jautāta, kāpēc izvēlēts saules simbols, Iveta atbild: “Kopš 2002.gada Ulbrokas vidusskolai ir sava “saulīte”  -  tā ikdienā sakām, kad runājam par skolas simbolu. Šodien tā ir zīme – tik pierasta, pašsaprotama, ikdienišķa, bet atsaucot atmiņā to brīdi, kad tā tika izlolota, ir īpašas sajūtas. Sajūtas, kuras liek aizdomāties par skolu, kā vietu ar īpašu enerģētiku, kā vietu, kur dzimst sapņi un tiem tiek doti spārni, kā vietu, kur notiek mūžīgā kustība un mainība, kā vietu, kur svarīgākais ir cilvēkbērns, kuru reizēm vajag uzmundrināt, samīļot, dot ticību saviem spēkiem un skolotājs – gaismas nesējs, kuram tā nepieciešams neizsīkstošais avots, no kura smelties spēku, izturību, mīlestību un gudrību.”

Simbolu īsteno būvnieki un dārzniece

Projekta īstenošana sākās šī gada pavasarī. Būvdarbus veica SIA “I.K. Būve”. Viņi rekonstruēja skolas teritorijā esošo apļa formas dobi, izbūvēja gājēju celiņus, kas savieno objekta centrālo daļu ar skolas pieguļošo teritoriju, Ulbrokas sporta kompleksu un gājēju celiņu, kas savieno Ulbrokas ciemu ar Ulbrokas vidusskolu. Tāpat uzstādīja atpūtas soliņus un īpašus stāvsolus, kā arī izvietoja atkritumu urnas. Dobes apzaļumošanā lielu darbu ieguldīja skolas dārzniece Brigita Stalidzāne.

Projekts veiksmīgi tika realizēts un Ulbrokas vidusskola jauno mācību gadu uzsāks ar  savu “saulīti” skolas pagalmā, kas rosinās saulainas domas, siltas atmiņas par vasaru un ļaus apstāties un pasapņot par “saulaino tāli”.

Ieguldījums skolai un novadam

“Saules piestātne” kalpos kā iedvesmojoša vieta kāda radošā darba tapšanā ikvienam skolēnam āra mācību stundā vai kopā būšanas vieta klases stundā, izzinoša vieta ikvienam skolēnam, lai bagātinātu teorētiskās zināšanas par augu daudzveidību, praktiskas darbošanās vieta ikvienam skolēnam, lai ar savu darbu uzturētu labiekārtoto vietu sakoptu, estētiski pievilcīgu, atpūtas vieta ikvienam Ulbrokas vidusskolas skolēnam, ikvienam Ulbrokas vidusskolas vecākam vai viesim, ikvienam Stopiņu novada sporta kompleksa, peldbaseina apmeklētājam, ikvienam riteņbraucējam, kurš izmantojis garām ejošo riteņbraucēju celiņu un vēlas atpūtināt nogurušās kājas, ikvienai jaunajai māmiņai, kura iemīļojusi kā pastaigas vietu izmantot blakus esošo gājēju celiņu un vēlas uz mirkli piestāt, ieelpot ziedu smaržu, lai smeltos spēku ikdienas solim, ikvienam novada iedzīvotājam, lai lepotos ar vēl vienu īpašu vietu mūsu novadā.