Vērtēšana

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība jautājumos un atbildēs.