Domstarpību risināšana

Domstarpību risināšana

     Mūsu skolā mācās vairāk kā 1000 skolēnu. Par katru skolēnu rūpējas skolotāji, vecāki, tuvinieki un visi, kuriem nav vienaldzīga izglītības kvalitāte - mūsu bērnu nākotne.
Kopīgiem spēkiem mums ir jānodrošina patīkama un konstruktīva komunikācija, tāda komunikācija, kas nav vērsta uz konfliktu, bet tieši pretēji, kopīgi domāt par visiem pieņemamākā risinājuma meklēšanu un tā īstenošanu dzīvē. Mums tas ir būtiski!

Mūsu skolas darbs un attīstība balstās uz vairākiem pamatprincipiem.
Te būs daži no tiem:

 • Atvērtība
 • Demokrātiskums
 • Sistēmiskums
 • Attīstība / Izaugsme
 • Cilvēk centrēts mācību un audzināšanas process, bet kopumā darbs
 • Laiks kā vērtība
 • Atbildība

   Lielāko daļu no šiem principiem ietver mūsu skolas vērtības:

 • Cilvēks
 • Izaugsme
 • Laiks
 • Darbs
 • Atbildība

   Mēs mūsu skolā ceram un ticam, ka kopīgiem spēkiem mums, - skolēniem, skolotājiem, skolēnu vecākiem, darbiniekiem un pašvaldībai, izdosies izvedot tādu skolu, kuru mēs mīlam un kurā mēs paši vēlētos mācīties - apgūt visu dzīvei nepieciešamo!

Kopā mums izdosies!