Lepojamies

Lepojamies

Informācija par sasniegumiem mācību olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos

2023./2024. MĀCĪBU GADĀ 

LATVIEŠU VALODA

Sākumskola. Skolotājas Antra Vilmane, Renāte Supe

1.vieta - Katrīnai Ulpei (2. klase) Ropažu novada latviešu valodas un dabaszinību alternatīvajā olimpiādē 

3.vieta - Andrejam Belokurovam (2. klase) Ropažu novada latviešu valodas un dabaszinību alternatīvajā olimpiādē 

Atzinība - Zanei Zommerei (2. klase) Ropažu novada latviešu valodas un dabaszinību alternatīvajā olimpiādē 

Pamatskola. Skolotājas Jana Prancāne, Elita Cipruse

2.vieta - Karolīnai Znotiņai (5.-6.klašu grupā) Latviešu valodas Valsts 50.olimpiādes 2.posmā (sk. Jana Prancāme)

2.vieta - Matildei Pelšai (5.-6.klašu grupā) Latviešu valodas Valsts 50.olimpiādes 2.posmā (sk. Jana Prancāme)

3.vieta - Madarai Anuševicai (5.-6.klašu grupā) Latviešu valodas Valsts 50.olimpiādes 2.posmā (sk. Jana Prancāme)

3.vieta - Amandai Kaukai (5.-6.klašu grupā) Latviešu valodas Valsts 50.olimpiādes 2.posmā (sk. Jana Prancāme)

Atzinība - Kārlim Bērziņam (5.-6.klašu grupā) Latviešu valodas Valsts 50.olimpiādes 2.posmā (sk. Jana Prancāme)

Atzinība - Emīlijai Stalidzānei (5.-6.klašu grupā) Latviešu valodas Valsts 50.olimpiādes 2.posmā (sk. Jana Prancāme)

Atzinība - Elīzai Fokerotei (5.-6.klašu grupā) Latviešu valodas Valsts 50.olimpiādes 2.posmā (sk. Elita Ciprus)


ANGĻU VALODA

Pamatskola. Skolotājas Elīna Buivite, Laura Pavloviča, Adele Meldere 

1.vieta - Martai Libekai (7.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Elīna Buivite)

2.vieta - Annai Ziņģei (4.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Elīna Buivite)

2.vieta - Elzai Ziņģei (5.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Elīna Buivite)

3.vieta - Gabriela Vestfālei (8.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Adele Meldere)

3.vieta - Loretai Guļānei (5.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Laura Pavloviča)

Atzinība - Gustavam Salmanim (4.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Elīna Buivite)

Atzinība - Martai Kalnrozei (4.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Elīna Buivite)

Atzinība - Karlīnai Krūmiņai (5.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Elīna Buivite)

Atzinība - Emīlam Jansonam (6.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Elīna Buivite)

Atzinība - Annijai Deičmanei (8.klašu grupā) Angļu valodas Valsts 53.olimpiādes 2.posmā (sk. Adele Meldere)

VĀCU VALODA

Pamatskola. Skolotāja Maija Kokina 

2.vieta - Markusam Točam (7.klase) Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novada izglītības iestāžu svešvalodu alternatīvajā olimpiādē/skatuves runas konkursā "Sniegpulkstenīte"

Atzinība - Sofijai Lapiņai Vācu valodas Pierīgas novadu apvienības 8.klašu olimpiādē 

KRIEVU VALODA

Pamatskola. Skolotājas Dzintra Krese, Maija Kokina 

1.vieta - Ērikam Bondaram (5.klase) Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novada izglītības iestāžu svešvalodu alternatīvajā olimpiādē/skatuves runas konkursā "Sniegpulkstenīte"

Atzinība - Lindai Gorbunovai (7.klase) Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novada izglītības iestāžu svešvalodu alternatīvajā olimpiādē/skatuves runas konkursā "Sniegpulkstenīte"

VĒSTURE

Pamatskola. Skolotāja Neila Krave

3.vieta - Elizabetei Skrodelei (9.klase) Vēstures Valsts 30.olimpiādes 2.posmā 

3.vieta - Mārtiņam Cīrulim (9.klase) Vēstures Valsts 30.olimpiādes 2.posmā 

Atzinība - Emīlam Bebrim (9.klase) Vēstures Valsts 30.olimpiādes 2.posmā 

 

Vidusskola. Skolotāja Neila Krave

2.vieta - Robertam Duļbinskim (11.klase) Vēstures Valsts 30.olimpiādes 2.posmā 

BIOLOĢIJA

Sākumskola. Skolotājas Antra Vilmane, Renāte Supe

1.vieta - Katrīnai Ulpei (2. klase) Ropažu novada latviešu valodas un dabaszinību alternatīvajā olimpiādē 

3.vieta - Andrejam Belokurovam (2. klase) Ropažu novada latviešu valodas un dabaszinību alternatīvajā olimpiādē 

Atzinība - Zanei Zommerei (2. klase) Ropažu novada latviešu valodas un dabaszinību alternatīvajā olimpiādē 

Pamatskola. Skolotāja Iveta Lāce

1.vieta - Emīlam Bebrim (9.klase) Bioloģijas Valsts 46.olimpiādes 2.posmā 

2.vieta - Mārtiņam Cīrulim (9.klase) Bioloģijas Valsts 46.olimpiādes 2.posmā 

Atzinība - Loretai Vaivodei (9.klase) Bioloģijas Valsts 46.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

1.vieta - Robertam Duļbinskim (11.klase) Bioloģijas Valsts 46.olimpiādes 2.posmā 

2.vieta - Haraldam Gurtiņam (11.klase) Bioloģijas Valsts 46.olimpiādes 2.posmā 

2.vieta - Milānai Auziņai (12.klase) Bioloģijas Valsts 46.olimpiādes 2.posmā 

3.vieta - Līnai Zvirbulei (11.klase) Bioloģijas Valsts 46.olimpiādes 2.posmā 


MATEMĀTIKA

Pamatskola. Skolotājas Zane Pilsneniece, Zita Dženifera Ziediņa, Maija Juzjuka

2.vieta - Edgaram Danem (7.klase) Pierīgas novadu apvienības matemātikas  74.olimpiādes (sk. Zane Pilsneniece)

3.vieta - Katrīnai Cīrulei (6.klase) Pierīgas novadu apvienības matemātikas  74.olimpiādes (sk. Zane Pilsneniece)

3.vieta - Madarai Anuševicai (5.klase) Pierīgas novadu apvienības matemātikas  74.olimpiādes (sk. Maija Juzjuka)

Atzinība - Kārlim Bērziņam (5.klase) Pierīgas novadu apvienības matemātikas  74.olimpiādes (sk. Zita Dženifera Ziediņa)

Atzinība - Loretai Guļānei (5.klase) Pierīgas novadu apvienības matemātikas  74.olimpiādes (sk. Zita Dženifera Ziediņa)

FIZIKA

Vidusskola. Skolotājs Jānis Brūveris

Atzinība - Robertam Duļbinskim (11.klase) Fizikas Valsts 74.olimpiādes 2.posmā

ĶĪMIJA

Pamatskola. Skolotāja Antoņina Japina

3.vieta - Filipam Pauram (9.klase) Ķīmijas Valsts 65.olimpiādes 2.posmā

Atzinība - Loretai Vaivodei (9.klase) Ķīmijas Valsts 65.olimpiādes 2.posmā

Atzinība - Emīlam Bebrim (9.klase) Ķīmijas Valsts 65.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Antoņina Japina

1.vieta- Simonei Šapalei - Mamošinai  (10.klase) Ķīmijas Valsts 65.olimpiādes 2.posmā

2.vieta - Robertam Duļbinskim (11.klase) Ķīmijas Valsts 65.olimpiādes 2.posmā

Atzinība - Margaritai Krutovai (10.klase) Ķīmijas Valsts 65.olimpiādes 2.posmā

Atzinība - Danielai Ozolai (10.klase) Ķīmijas Valsts 65.olimpiādes 2.posmā

TEHNOLOĢIJU JOMA

Pamatskola. Skolotājas Laila Gabrāne, Inga Kalniņa, Juris Karakons

3.vieta - Martai Čamanei (8.klase), Raineram Piečim (9.klase), Felicitai Papānei (6.klase) Ropažu novada Tehnoloģiju jomas alternatīvajā olimpiādē 

2022./2023. MĀCĪBU GADĀ 

LATVIEŠU VALODA

Vidusskola. Skolotāja Juta Bernāne

1.vieta - Elīnai Rumpai (11.klase) Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 2.posmā

3.vieta - Emīlam Rasmusam Sadovskim (11.klase) Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 2.posmā   

Pamatskola. Skolotājas Inga Buivite un Antonija Trukšāne

1.vieta - Elizabetei Skrodelei (8.klase) Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 2.posmā

3.vieta - Kristīnei Sprukstei (9.klase) Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 2.posmā

3.vieta - Selīnai Plociņai (9.klase) Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 2.posmā   


VĀCU VALODA

Pamatskola. Skolotājas Jūlija Zālīte, Maija Kokina

1.vieta - Matildei Pelšei (4.klase) Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novadu izglītības iestāžu svešvalodas jomas (vācu valodas) alternatīvās olimpiādes/skatuves runas konkursā "Sniegpulkstenīte"  
2.vieta - Markusam Tocam (6.klase) Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novadu izglītības iestāžu svešvalodas jomas (vācu valodas) alternatīvās olimpiādes/skatuves runas konkursā "Sniegpulkstenīte" 
3.vieta - Emīlijai Paulai Stalidzānei (4.klase) Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novadu izglītības iestāžu svešvalodas jomas (vācu valodas) alternatīvās olimpiādes/skatuves runas konkursā "Sniegpulkstenīte" 
3.vieta - Visvaldim Zemniekam (7.klase) Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novadu izglītības iestāžu svešvalodas jomas (vācu valodas) alternatīvās olimpiādes/skatuves runas konkursā "Sniegpulkstenīte" 
Atzinība - Sofijai Lubgānei (6.klase) Ropažu, Ādažu un Saulkrastu novadu izglītības iestāžu svešvalodas jomas (vācu valodas) alternatīvās olimpiādes/skatuves runas konkursā "Sniegpulkstenīte" 
Atzinība - Keitai Slavai (8.klase) Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē 8.klasēm 

Vidusskola. Skolotāja Maija Kokina

Atzinība - Emīlam Rasmusam Sadovskim (11.klase) Vācu valodas 53.olimpiādes 2.posmā 

VĒSTURE

Vidusskola. Skolotāja Neila Krave

1.vieta - Robertam Duļbinskim (10.klase) Vēstures Valsts 29.olimpiādes 2.posmā 

3.vieta - Emīlam Rasmusam Sadovskim (11.klase) Vēstures Valsts 29.olimpiādes 2.posmā 

BIOLOĢIJA

Pamatskola. Skolotāja Iveta Lāce

1.vieta - Paulai Lenčai (9.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 

Atzinība - Margaritai Krutovai (9.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

1.vieta - Haraldam Gurtiņam (10.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 

1.vietaEmīlam Rasmusam Sadovskim (11.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 

2.vietaRobertam Duļbinskim (10.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 

2.vietaDženetai Leai Eglītei (11.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 

2.vietaMilānai Auziņai (11.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 

3.vietaLīnai Zvirbulei (10.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 

3.vieta - Arvilam Gravam (12.klase) Bioloģijas Valsts 45.olimpiādes 2.posmā 


MATEMĀTIKA

Pamatskola. Skolotājas Inese Lopuhina, Vija Fiļipenoka, Zita Dženifera Ziediņa

3.vieta - Paulai Ziediņai (6.klase) Pierīgas novada apvienības Matemātikas 73.olimpiāde 

3.vieta - Filipam Pauram (8.klase) Pierīgas novada apvienības Matemātikas 73.olimpiāde 

Atzinība - Elzai Kopeikai (6.klase) Pierīgas novada apvienības Matemātikas 73.olimpiāde 

Atzinība - Margaritai Krutovai (9.klase) Pierīgas novada apvienības Matemātikas 73.olimpiāde 

Atzinība - Gundaram Smilškalnam (9.klase) Pierīgas novada apvienības Matemātikas 73.olimpiāde 

Vidusskola. Skolotāja Inese Lopuhina

Atzinība - Emīlam Rasmusam Sadovskim (11.klase) Pierīgas novada apvienības Matemātikas 73.olimpiāde 

FIZIKA

Pamatskola. Skolotājs Normunds Balabka

Atzinība - Paulai Lenčai (9.klase) Fizikas Valsts 73.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

1.vieta - Robertam Duļbinskim (10.klase) Fizikas Valsts 73.olimpiādes 2.posmā

INFORMĀTIKA

Pamatskola. Skolotāja Laila Gabrāne

Atzinība - Pēterim Čekonovam Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 2022 4.klašu grupā

Atzinība - Eduardam Bļinovam Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 2022 5.-6.klašu grupā

Atzinība - Rimantam Bērziņam Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 2022 7.-8.klašu grupā

Vidusskola. Skolotāja Laila Gabrāne

Atzinība - Loretai Zālītei Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 2022 9.-10.klašu grupā

ĶĪMIJA

Pamatskola. Skolotāja Antoņina Japina

Atzinība - Danielai Ozolai  (9.klase) Ķīmijas Valsts 64.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Antoņina Japina

2.vieta- Robertam Duļbinskaim  (10.klase) Ķīmijas Valsts 64.olimpiādes 2.posmā

3.vieta - Elīnai Kuzjomkinai (11.klase) Ķīmijas Valsts 64.olimpiādes 2.posmāVIZUĀLĀ MĀKSLA

Sākumskola. 

Uzvarētājs - Vanesa Krūmiņa Ropažu novada zīmējumu konkurss bērniem un jauniešiem "Man ir silti" 1.-3.klašu grupā. 

Uzvarētājs - Veronika Vasiļjeva Ropažu novada zīmējumu konkurss bērniem un jauniešiem "Man ir silti" 1.-3.klašu grupā. 

SPORTS

Sākumskola. 

Zelta medaļa - Aleksim Vīgantam (4.klase) karatē čempionātā Tiger way 2022 Lietuvā. 

Sudraba medaļa - Edvardam Gaidukam (3.klase) karatē čempionātā Tiger way 2022 Lietuvā. 

Pamatskola. 

Komandas labākais spēlētājs - Annika Zālīte Eiropas meiteņu Basketbola līgas 2.posmā.

1.vieta - Kārlim Vanagam  Siguldas Sporta skolas peldēšanas sacensībās "Muguriņa 2022" savā vecuma grupā

3.vieta - Kārlim Vanagam Siguldas Sporta skolas peldēšanas sacensībās "Vardīte 2022" 50 metru peldējumā brasā 

3.vieta - Kārlim Vanagam Siguldas Sporta skolas peldēšanas sacensībās "Vardīte 2022" 100 metru peldējumā brasā 

Bronzas medaļa - Elīzai Fokerotei (5.klase) karatē čempionātā Tiger way 2022 Lietuvā. 

Vidusskola. 

Nominācija simboliskajā piecniekā - Loreta Zālīte Alfrēda Kraukļa kausā  basketbolā, komandai 2.vieta

4.vieta komandas sastāvā - Loretai Zālītei Šopronas U16 basketbola kausā Ungārijā 

All star 5 - Loretai Zālītei Eiropas meiteņu basketbola līgas posmā Tallinā, komandai 3.vieta
2021./2022. MĀCĪBU GADĀ 

LATVIEŠU VALODA

Pamatskola. Skolotāja Inga Buivite

3.vieta - Selīnai Plociņai Valsts Latviešu valodas un literatūras 48.olimpiādes 2.posmā
Atzinība - Danielai Ozolai Valsts Latviešu valodas un literatūras 48.olimpiādes 2.posmā


Vidusskola. Skolotāja Zanda Pelše

3.vieta - Laurai Karakonai (12.klase)  Valsts Latviešu valodas un literatūras 48.olimpiādes 2.posmā

ANGĻU VALODA

Pamatskola. Skolotājs Edgars Strods

3.vieta - Kārlim Kaupužam Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas 6.klašu olimpiādē
Atzinība - Odrijai Krupņikai Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas 6.klašu olimpiādē

Vidusskola. Skolotāja Olga Margolfa

3.vieta - Laurai Karakonai (12.klase) Valsts Angļu valodas 51.olimpiādes 2.posmā
Atzinība - Reinim Ričardam Ramin (12.klase) Valsts Angļu valodas 51.olimpiādes 2.posmā

KRIEVU VALODA

Pamatskola. Skolotāja Maija Kokina

Atzinība - Maijai Novikai (9.klase) Valsts Krievu valodas 24.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotājas Maija Kokina, Dzintra Krese

1.vieta - Milānai Auziņai (10.klase) Valsts Krievu valodas 24.olimpiādes 2.posmā 
Atzinība - Jūlijai Golombovskai (11.klase) Valsts Krievu valodas 24.olimpiādes 2.posmā 
Atzinība - Danielam Kalniņam (12.klase) Valsts Krievu valodas 24.olimpiādes 2.posmā 

VĒSTURE

Vidusskola. Skolotāja Neila Krave

2.vieta - Emīlam Rasmusam Sadovskim (10.klase) Valsts Vēstures 72.olimpiādes 2.posmā 


BIOLOĢIJA

Pamatskola. Skolotāja Iveta Lāce

3.vieta - Pēterim Kasparovičam (9.klase) Valsts Bioloģijas 44.olimpiādes 2.posmā 
Atzinība - Robertam Duļbinskim (9.klase) Valsts Bioloģijas 44.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

1.vieta - Arvilam Gravam (11.klase) Valsts Bioloģijas 44.olimpiādes 2.posmā
2.vieta - Emīlam Rasmusam Sadovskim (10.klase) Valsts Bioloģijas 44.olimpiādes 2.posmā 
Atzinība - Reinim Ričardam Ramim (12.klase) Valsts Bioloģijas 44.olimpiādes 2.posmā

ĶĪMIJA

Pamatskola. Skolotāja Antoņina Japina

1.vieta - Pēterim Kasparovičam (9.klase) Valsts Ķīmijas 63.olimpiādes 2.posmā
2.vieta - Robertam Duļbinskim (9.klase) Valsts Ķīmijas 63.olimpiādes 2.posmā 
Atzinība - Haraldam Gurtiņam (9.klase) Valsts Ķīmijas 63.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Antoņina Japina

3.vieta - Emīlam Rasmusam Sadovskim (10.klase) Valsts Ķīmijas 63.olimpiādes 2.posmā 
3.vieta - Elīnai Rumpai (10.klase) Valsts Ķīmijas 63.olimpiādes 2.posmā 
3.vieta - Laurai Karakonai (10.klase) Valsts Ķīmijas 63.olimpiādes 2.posmā 

MATEMĀTIKA

Pamatskola. Skolotāja Laila Gabrāne

1.vieta - Markam Bebrim (9.klase) Valsts Matemātikas 72.olimpiādes 2.posmā

Atzinība - Pēterim Kasparovičam (9.klase) Valsts Matemātikas 72.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Inese Lopuhina

2.vieta - Emīlam Rasmusam Sadovskim (10.klase) Valsts Matemātikas 72.olimpiādes 2.posmā 

 

FIZIKA

Pamatskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

1.vieta - Robertam Duļbinskim (9.klase) Valsts Fizikas 72.olimpiādes 2.posmā
3.vieta - Pēterim Kasparovičam (9.klase) Valsts Fizikas 72.olimpiādes 2.posmā
Atzinība - Markam Bebrim (9.klase) Valsts Fizikas 72.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

1.vieta - Emīlam Rasmusam Sadovskim (10.klase) Valsts Fizikas 72.olimpiādes 2.posmā

SPORTS

Sākumskola. 

1.vieta - Emilijai Postevajai (1.klase) sacensībās karatē EDU - DO CUP 2022, kategorija F U8 OPEN (Igaunijā, Tallinā)

Pamatskola. 

1.vieta - Mārcim Zahoronokam (5.klase) sacensībās Baltic States Open Karate Championship WKF 2022 (Lietuva, Šiaulai). Treneris - Marks Robermans.

3.vieta - Mārcim Zahoronokam (5.klase) sacensībās "XVII Baltic karate shotokan championship " (Lietuva, Paņeveža). Treneris - Marks Robermans.

2020./2021. MĀCĪBU GADĀ 

LATVIEŠU VALODA

Pamatskola. Skolotājas Sintija Supe un Juta Bernāne

2.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

2.vieta Pierīgas novadu apvienībasLatviešu valodas un literatūras  8.-9.klašu olimpiādē

3.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Pierīgas novadu apvienībasLatviešu valodas un literatūras  8.-9.klašu olimpiādē

Vidusskola. Skolotāja Zanda Pelše

Divas 2.vietas Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

ANGĻU VALODA

Vidusskola. Skolotāja Olga Margolfa

Divas 3.vietas Valsts Angļu valodas 50.olimpiādes 2.posmā

VĒSTURE

Pamatskola. Skolotāja Neila Krave

Atzinība Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Neila Krave

Atzinība Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā

BIOLOĢIJA

Pamatskola. Skolotāja Iveta Lāce

1.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

2.vieta 
Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

2.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

Atzinība Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā 

MATEMĀTIKA

Pamatskola. Skolotāja Vija Fiļipenoka

3.vieta Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā

Atzinība Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Vija Fiļipenoka

3.vieta Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā 

FIZIKA

Pamatskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

1.vieta Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā 

3.vieta
Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

3.vieta Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Atzinība Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā

ĶĪMIJA

Pamatskola. Skolotāja Antoņina Japina

2.vieta Valsts Ķīmijas 62.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Ķīmijas 62.olimpiādes 2.posmā 

SPORTS

2., 3., 4. un 5.vieta pasaules līmeņa sacensībās sporta jogā 

1. un 4. vietas Latvijas skolu orientēšanās kausā 

PATEICĪBAS

Pateicība par makulatūras nodošanu no Līgatnes papīra

CITAS JOMAS

2.vieta Vides izglītības fonda Nacionālajā konkursā 

Duetam "Končas"- 3.vieta konkursā


2019./2020. MĀCĪBU GADĀ 

Citugad ap šo laiku ābeļziedi jau bija nobiruši, kastaņas noziedējušas, ceriņi izsmaržojuši, skolas zvans Zvana svētkos jau noskanējis, “Puķīte pa dambi palaista”, un skolas gads gandrīz  beidzies. Šogad ābeļziedi vēl turas, kastaņas tikai pumpuro, ceriņi tikai gatavojas izsmaržot, un, kā rakstīja 5. klases skolniece: “Covid man nozadzis pavasari”.

Bet mācību gads – tas gan ir pagājis. Šis ir bijis laiks, kas mums licis ieslēgties mājās un izjust, kāda ir dzīve bez skolas kņadas, dzīve, kura uzliek  lielāku atbildību sev pašam gan mācībās, gan sadzīvē.

Bet arī šajā posmā vērtējumi žurnālos liecina, ka vairākumam no Jums šīs dienas bijušas pozitīvas enerģijas piepildītas, ka Jūs esat godprātīgi veikuši savu ikdienas darbu. Paldies! Malači! Vēl man gribas šodien  uzteikt tos, kuri pārstāvējuši savu skolu arī dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs. Viņu goda prātu un tieksmi uz izcilību slavējam, ik skolas gadu noslēdzot, un, ja “Covid mums nebūtu nozadzis pavasari”, tad mūs šobrīd kuģītis vizinātu pa Daugavu, un mūsu “Olimpieši” saņemtu savus Atzinības rakstus un arī skolas un Stopiņu novada balvas.

 Šajos mēnešos nenotika daudz kas tāds, kam vajadzēja notikt. Nenotika sākumskolas alternatīvās olimpiādes, ieplānotās sporta sacensības, nevarēja savās skatēs izdziedāties koristi un izdejoties dejotāji. Un tomēr šajā mācību gadā 100 individuālie olimpiāžu uzvarētāji un četri  kolektīvi ir  pārstāvējuši skolu svešvalodu, latviešu valodas, matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, vizuālās mākslas olimpiādēs, kā arī sporta sacensībās.

LATVIEŠU VALODA

Pamatskola. Skolotājas Inga Buivite un Juta Bernāne

3.VIETA Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē

Vidusskola. Skolotāja Zanda Pelše

2.VIETA Valsts Latviešau valodas un literatūras 46.olimpiādes 2.posmā 

3.VIETA Valsts Latviešu valodas un literatūras 46.olimpiādes 2.posmā 

ANGĻU VALODA

Pamatskola. SkolotājI Edgars Strods, Inga Linde 

2.VIETA  Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee" 

Trīs 3.VIETAS Pierigas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee"

ATZINĪBA Pierigas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee"

Vidusskola. Skolotājas Olga Margolfa, Irina Klišāne 

Divas ATZINĪBAS vidusskolas skolēniem angļu valodas olimpiādes 2.kārtā  

VĀCU VALODA

Pamatskola. Skolotāja Jūlija Zālīte 

1.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

2.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

Divas 3.VIETAS Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas 8.klašu olimpiādē

MATEMĀTIKA

Pamatskola. Skolotājas: Vija Fiļipenoka, Anda Nereta, Laila Gabrāne 

1.VIETA Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm 

2.VIETA Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

6 ATZINĪBAS  Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

BIOLOĢIJA

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

2.VIETA Valsts Bioloģijas 42.olimpiādes 2.posmā 

ATZINĪBA Valsts Bioloģijas 42.olimpiādes 2.posmā 

ĢEOGRĀFIJA

Pamatskola. Skolotāja Irina Kalniņa 

3.VIETA skolas komandai Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvajā olimpiādē 7.-8.klasēm

ĶĪMIJA

Vidusskola. Skolotāja Antoņina Japina

2.VIETA Valsts Ķīmijas 61.olimpiādes 2.posmā 

VIZUĀLĀ MĀKSLA

Sākumskola. Skolotājas Tija Krastiņa un Antra Vilmane

3.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē "Mazais mākslinieks"

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē "Mazais mākslinieks"

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI

Vidusskola. Skolotāji: Normunds Balabka, Jūlīja Zālīte

2.PAKĀPE Rīgas Reģiona skolēnu ZPD konferencē 

2.PAKĀPE Latvijas skolēnu 43.ZPD konferencē  

SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMI

Pamatskola un vidusskola. Vadītāja Renāte Supe 

VOUP Viusals plūc laurus Kuldīgā 

Mūsu trīs SMU piedalās pasākumā Cits Bazārs Jelgavā  

SPORTS

Olimpiskās dienas rezultāti

Peldēšana

Pamatskola.  Skolotāja Marija Šteinberga

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "C" vecuma grupā (stafetes) 

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (zēni) 

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "D" vecuma grupā (zēni) 

3.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "C" vecuma grupā (meitenes) 

ATZINĪBA  Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (stafetes) 

Vidusskola.  Skolotāja Marija Šteinberga

2.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "A" vecuma grupā (meitenes) 

2.VIETA  Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (stafetes) 

Meža taku skrējieni "Stirnubuks"

Sākumskola. 

Annikai - 1.VIETA Latvijas Valsts mežu čempionātā taku skrējienos skolu jauniešiem "Stirnubuks"

ALTERNATĪVĀS UN CITAS OLIMPIĀDES, TURNĪRI

Pamatskola

OTRĀ VIETA Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas alternatīvajā olimpiādē. Skolotāja Indra Dziļuma

3.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave 

Vidusskola

1.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave

3.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave