Kontakti

Skolas kontaktinformācija

Adrese: "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
E-pasts: info@u-vsk.lv
Tālrunis: +371 26660444

Norēķinu rekvizīti

Juridiskā adrese: 
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Nodokļu maksātāja reģ. numurs: 90000067986
AS "SEB banka", kods UNLALV2X
Norēķinu konts: LV79UNLA0033300130908

Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Metodiskā centra darbību nodrošina:

  • Metodiskā centra vadītāja - direktora vietniece metodiskajā jomā
  • Metodisko komisiju vadītāji
Lina Vozņarska

Lina Vozņarska

DIREKTORA VIETNIECE MEODISKAJĀ JOMĀ
Lūcija Bikovska

Lūcija Bikovska

Audzināšanas jomas sākumskolas (1. - 4. klases) metodiskās komisijas vadītāja
Vija Fiļipenoka

Vija Fiļipenoka

Audzināšanas jomas (5. - 12. klases) metodiskās komisijas vadītāja
Inese Lopuhina

Inese Lopuhina

Matemātikas jomas metodiskās komisijas vadītāja
Neila Krave

Neila Krave

Sociālās un pilsoniskās jomas metodiskās komisijas vadītāja
Laila Gabrāne

Laila Gabrāne

Tehnoloģiju jomas metodiskās komisijas vadītāja
Inga Buivite

Inga Buivite

Valodu jomas metodiskās komisijas vadītāja
Indra Dziļuma

Indra Dziļuma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas metodiskās komisijas vadītāja
Liene Glaudāne

Liene Glaudāne

Veselības jomas un fiziskās aktivitātes jomas metodiskās komisijas vadītāja
Rita Moženaite

Rita Moženaite

Interešu izglītības jomas metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Ozola

Iveta Ozola

Sākumskolas (1. - 2. klases) metodiskās komisijas vadītāja

Tija Krastiņa

Sākumskolas (3. - 4. klases) metodiskās komisijas vadītāja

Daiga Mežzīle

Dabaszinātņu jomas metodiskās komisijas vadītāja

Maija Kokina

Svešvalodu jomas metodiskās komisijas vadītāja