Galerija

Vidusskolēni apgūst mediķa darba pamatus

Novembra sākumā vidusskolas skolēni varēja pamēģināt būt mediķu lomās. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros skolā viesojās Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvji, kuri mācīja mērīt pulsu un asinspiedienu, un mācīja durt tā, kā to dara madicīnas māsas. Pēc pasākuma Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāve Liene Viduša atrakstīja: "Liels paldies par lieliski sagatavotajiem un aktīvajiem jauniešiem - fantastiski! Jāsaka, ka bijāt visaktivāskie un viszinošākie no visām skolām, kurās līdz šim esam bijuši. Bija patiess prieks ciemoties!" Bet ko par to teica vidusskolēni? Te dažas no atbildēm:

- "Sapratu, ka mediķa profesija nav mans, jo tas nav seriāls par mediķiem, tā ir dzīve."

- "Esmu vēlreiz pārliecinājusies, ka būšu laba ārste - vetārste."

- "Mans sapnis ir piepildījies, es to tagad varu, kādam trāpīt vēnā!"

- "Paldies, super, zinu , ka gribu saistīt savi dzīvi ar medicīnu."

Karjeras izglītības projekta vadītāja - Irina Kalniņa.