Ārējie dokumenti

Ārējie dokumenti izglītības iestādē

Ikvienas izglītības iestādes, arī mūsu, darbs balstās uz ārējiem dokumentiem (normatīvajiem aktiem), kas mums kā valsts izglītības iestādei ir jāievēro ikdienas darbā. 
Bieži vien tajos ieskatīties varētu būt noderīgi ne tikai skolas vadībai, bet arī skolēnu vecākiem, lai kopīgiem spēkiem labāk varētu meklēt risinājumus dažādām situācijām ar kurām mēs visi saskaramies ikdienas darbā.
Šeit ir uzrādīti daži nozīmīgākie ārējie dokumenti, kas tiek izmantoti skolas ikdienas darbā.