Skolas vadība

Antonija Trukšāne

Antonija Trukšāne

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Irina Kalniņa

Irina Kalniņa

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Iveta Siliņa

Iveta Siliņa

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Lina Vozņarska

Lina Vozņarska

DIREKTORA VIETNIECE MEODISKAJĀ JOMĀ
Guna Mūriņa

Guna Mūriņa

DIREKTORA VIETNIECE ĀRPUSSTUNDU DARBĀ
Zanda Pelše

Zanda Pelše

DIREKTORA VIETNIECE AUDZINĀŠANAS JOMĀ
Mārtiņš Garančs

Mārtiņš Garančs

DIREKTORA VIETNIEKS SAIMNIECĪBAS JOMĀ