Atbalsta personāls

Agnese Aspere


ATBALSTA JOMAS VADĪTĀJA, PSIHOLOGS

Tālr: +371 29241947
E-pasts: agnese.aspere@u-vsk.lv

Jekaterina Dukule - Guļbinska


PSIHOLOGS
Tālr: +371 29886978
E-pasts: jekaterina.dukule-gulbinska@u-vsk.lv

Ludmila Metlāne


MEDMĀSA
Tālr: +371 25144586
E-pasts: ludmila.metlane@u-vsk.lv

Natālija Maļika


MEDMĀSA
Tālr: +371 25144586
E-pasts: natalija.malika@u-vsk.lv

Liene Feodorova


SOCIĀLAIS PEDAGOGS BĒRNIEM NO 5.LĪDZ 12.KLASEI

Tālr: +371 25144581
E-pasts: liene.feodorova@u-vsk.lv

Evita Usāne


SOCIĀLAIS PEDAGOGS
E-pasts: evita.usane@u-vsk.lv

Santa Krasta


SOCIĀLAIS PEDAGOGS
Tālr: +371 22026668
E-pasts: santa.krasta@u-vsk.lv

Mārīte Grīviņa-Krauze


SOCIĀLAIS PEDAGOGS

E-pasts: marite.grivina.krauze@u-vsk.lv

Zanda Valciņa


SPECIĀLAIS PEDAGOGS
Tālr: +371 29818906
E-pasts: zanda.valcina@u-vsk.lv

Santa Ķempele


PEDAGOGS - KARJERAS KONSULTANTS

E-pasts: santa.kempele@u-vsk.lv

Aija Jozefa


LOGOPĒDS
Tālr: +371 26460545
E-pasts: aija.jozefa@u-vsk.lv