COVID informācija

COVID vakcinācijas sertifikāts / testēšana / testa rezultāti

Skolā atbildīgā persona par datu apstrādi, kas saistīts ar COVID vakcinācijas sertifikātiem vai testa rezultātiem ir norīkota skolas medmāsa Ludmila Metlāne.


Skolas medmāsas kontaktinformācija:

COVID vakcinācijas sertifikātus vai testa rezultātus var iesniegt:

  • klātienē skolā (skolas pirmajā stāvā medpunktā)
  • vai nosūtot uz E-pastu: covid@u-vsk.lv

 Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Ulbrokas vidusskolā, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus COVID-19 laikā

Iepazīties ar kārtību

   Turpmāk vietnē www.covid19sertifikats.lv būs pieejams skolēnu Covid-19 testēšanas pārskats, kuru var izmantot interešu izglītības iestāžu informēšanai.

(Pārskatam ir informatīvs raksturs un tas nav pielīdzināms Covid-19 sertifikātam!)

Vairāk informācija


23.08.2022.  Valdība pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Tie paredz, ka izglītības process notiek klātienē un bez īpašiem ierobežojumiem, bet ievērojot Veselības protokola sadaļas nosacījumus (skat. pielikumā). Paaugstinoties saslimstības rādītājiem, izglītības iestāde var  noteikt īslaicīgas izmaiņas mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai izglītības iestādē. Informācija atrodama arī  Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē:  https://www.izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19


Covid risku mazināšanas pasākumi 22./23.mācību gadā