Jaunumi

Ulbrokas vidusskolai – 10.vieta Draudzīgā Aicinājuma fonda reitingā 2023.gadā

Šogad Ulbrokas vidusskola ierindojusies 10.vietā Draudzīgā aicinājuma fonda reitingā Lauku skolu kategorijā. Reitingā tiek vērtēts vidusskolu sniegums Valsts centralizētajos eksāmenos. 

Ceļš uz 10.vietu

Pavērojot skolas izaugsmi šajā reitingā, var redzēt, ka tā notikusi strauji – no 138.-151.vietas 2015./2016.mācību gadā uz 50.vietu 2017./2018.mācību gadā un šogad – 10.vieta.  Šis ir tikai vidusskolēnu nopelns, taču arī pamatskolā vērojami ļoti labi un pat izcili sasniegumi latviešu valodā, vācu valodā, bioloģijā, matemātikā. 

“Katram reitingam ir noteikti kritēriji”

“Katram reitingam ir noteikti kritēriji,” komentējot šo sasniegumu, saka Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka. “Izglītības iestādes, tajā skaitā Ulbrokas vidusskolas kolektīvs – skolēni, skolotāji, vecāki – ikdienā iegulda ļoti lielu darbu, lai paaugstinātu mācību sasniegumus, zināšanas un prasmes. Ne vienmēr šīs zināšanas un prasmes atbilst kāda reitinga kritērijiem. Mūsu skola nekad nav centusies atbilst vai pakārtot skolas darbu kāda reitinga kritērijiem, kas ir īslaicīgs un ne reti populistisks mērķis. Tomēr tas nenozīmē, ka skolēni nav ieguvuši mācību procesā tās kompetences, kuras tiem būs ļoti noderīgas turpmākajā dzīvē. Mūsu mērķis ir dot iespēju katram skolēnam veidoties kā personībai, balstoties uz katra skolēna spējām, talantiem un interesēm.

Šajā gadījumā mūsu skolēnu zināšanas un prasmes sakrita ar Draudzīgā aicinājuma fonda reitinga kritērijiem, par ko ir liels prieks, jo tas ir publiski redzams skolēnu, skolotāju un vecāku ieguldītā darba un sadarbības novērtējums. Vēlos pateikt lielu paldies visām iesaistītajām pusēm!” 

Vidusskolas skolēniem pieejama stipendija

Stipendiju piešķiršanu nosaka Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 32/23 “Par stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem”. Stipendijas var saņemt 10.-12.klašu skolēni, kuriem iepriekšējā mācību sasniegumu izvērtēšanas periodā vidējais vērtējums sekmju kopsavilkumā valstī noteiktajos obligātajos centralizētos eksāmenu priekšmetos un izvēles kursos katrā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 7 (septiņām) ballēm, pārējos mācību priekšmetos vidējais vērtējums nav zemāks par 6 (sešām) ballēm; vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 (septiņām komats piecām) ballēm. Stipendijas apmērs ir no 75 līdz 135 eiro, bet stipendijas apmēru var palielināt, pamatojoties uz klases audzinātāja iesniegumu skolas direktoram par sabiedrisko aktivitāti klasē, skolā vai Ropažu novada sabiedriskā dzīvē līdz 10 eiro par periodu.

Stipendiju komisija lemj par stipendiju piešķiršanu vienu reizi trīs mēnešos.

Dalīties:

Vairāk

J Dalība Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā Lasīt vairāk

Dalība Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā

"Pateicamies Jums, Jūsu skolas skolotājiem un skolēniem par dalību Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā ICCS 2022," teikts saņemtajā ziņojumā par rezultātu.

J apsveikums Latvijas 105.dzimšanas dienā Lasīt vairāk

Sveicam svētkos!

Ulbrokas vidusskolas apsveikums svētkos