Galerija

3.klases - drāmas darbnīcā

Pateicoties iniciatīvas Latvijas skolas soma atbalstam, vakar un šodien 3.klases skolēni Rakstniecības un mūzikas muzejs darbinieku vadībā ļaujas drāmas darbnīcām. 3.c klase iedzīvojas Kārļa Skalbes pasakā "Kaķīša dzirnaviņas", 3.b iedzīvina Rūdolfa Blaumaņa "Velniņus", 3.d iestudē Viļa Plūdoņa pasaku "Eža kažociņš", bet 3.a klase ļaujas Ērika Ādamsona izdomātās "Čigānmeitēna Ringlas" piedzīvojumiem.

Dalībnieki kopīgi ar vadītājām lasīja pasaku, tērpās maskās un veidoja izrādi. Tā bija iespēja ieklausīties daiļdarba valodā, izjust tās ritmu, attīstīt tēlaino domāšanu un pašizpausmes prasmes kā literārā darba interpretētājiem. Skolēniem ļoti patika iejusties savā izvēlētajā tēlā. Visi darbojās ar ieinteresētību.

Nodarbības beigās tapa izrāde, kura tika demonstrēta klases audzinātājai. Ļoti vērtīga nodarbība, kuru var veiksmīgi sasaistīt ar latviešu valodas stundām, kad ir runa par minētajiem darbiem un autoriem.


Liels paldies pasākuma organizatoriem un vadītājām! Bija prieks sadarboties!Dalīties:

Vairāk

G Sarkanā diena Krāsu nedēļā Lasīt vairāk

Krāsu nedēļa. Sarkanā diena.

Krāsu nedēļa rit pilnā sparā un šodien - SARKANAJĀ - dienā gribas teikt, ka visā skolā mīlestība virmo gaisā.

G Raibā diena Krāsu nedēļā Lasīt vairāk

Krāsu nedēļa. Raibā diena.

Šodien raibumiņi pārvietojas pa skolu un acīs ņirb dažādas krāsas, jo šodien ir raibā diena.