Galerija

Kvests pirmklasniekiem

Turpinot pagājušajā mācību gadā aizsākto tradīciju, šodien pirmklasnieki piedālījās spēlē, kurai dots mūsdienās populārs nosaukums – kvests.   Aktivitātes mērķis ir izvērtēt bērnu adaptācijas procesa norisi skolā un informēt viņus par palīdzības iespējām. Lai piedalītos spēlē, klases pēc nejaušības principa tika sadalītas uz pusēm, tādējādi rādās divas komandas. Katra komanda saņēma vēstuli un uzdevumus. Pildot uzdevumus, pirmklasnieki nonāca pie skolas dežuranta un uzzināja par cilvēku, kurš visu zin, un visu redz, kas notiek skolā. Viņi atklāja kabinetu, kurā dzīvo grāmatas un iepazinās ar bibliotēku. Viņi iepazinās ar medicīnas māsu un saprata, ka viņai var lūgt palīdzību, ja jūtas slimi, vai sasitušies. Tāpat viņi iepazinās ar jūtu karaļvalsti psihologa kabinetā un saprata, ka psihologs ir tas, pie kura var vērsties, ja ir grūti mācīties, vai arī jūties bēdīgs. Savā ceļā viņi sastapa arī skolas sociālo pedagogu un saprata, ka ta sir cilvēks, kurš rūpējas ar skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un drošību skolā. Mazajiem bija interesanti!

 

 

Dalīties:

Vairāk

G Mācību gada noslēgums 2024 Lasīt vairāk

Mācību gada noslēgums 2024

Skolas somas nomainījušās pret citām, pēdējie apskāvieni šajā mācību gadā, pēdējās klasesbiedru bildes un bildes ar skolotāju šajā mācību gadā, pēdējā rezultātu salīdzināšana šajā mācību gadā un tad jau šis mācību gads ir aizlidojis un laiks atpūtai.

G KiVa gada noslēguma pasākums 1.-3.klasēm Lasīt vairāk

KiVa gada noslēguma pasākums 1.-3.klasēm

Šodien skolā notiek KiVa gada noslēguma pasākums 1.-3.klašu skolēniem. Tā ietvaros bērni gan piedalās viktorīnā, gan pilda radošos uzdevumus, gan piedalās saliedēšanās pasākumos.