Konference “Izglītības skola”

Ulbrokas vidusskola rada jaunu zīmolu

"Izglītības skola"

   “2016.gadā secināju, ka izglītības nozarē īsti nav neviena no praktiķiem, kurš varētu uzņemties misiju – organizēt un apvienot ne tikai skolotājus, bet izglītības nozares profesionāļus, tai skaitā, pedagoģijas teorijas zinātājus - zinātniekus, lai risinātu jautājumos, kas satrauc izglītības nozares darbiniekus, bet jo sevišķi - pedagogus,” uz jautājumu par idejas rašanos, stāsta Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka.  Un turpina: “Lai kādu jautājumu varētu risināt, to vajag aktualizēt un redzēt tā būtību no dažādiem skatu punktiem. Citādi sanāk kā tajā stāstā par trīs aklajiem un ziloni – ja viens stāv pie kājas, otrs – pie snuķa, bet trešais pie auss, tad katram zilonis izskatās citādāk.” Tā radās ideja apvienot praktiķus un izglītības nozares speciālistus, lai varētu aktualizēt un formulēt kādu no šī brīža problēmām izglītības nozarē. Tas būtu neliels, bet būtisks ieguldījums no mūsu skolas puses Latvijas izglītības nozarē, tā palīdzot saliedēt spēkus mums aktuālu jautājumu risināšanai. Tādu sajūtu un domu vadīti Ulbrokas vidusskolas vadība un pedagogi gadu vēlāk – 2017. gada septembrī – organizēja pirmo konferenci. Tās tēma bija “Kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošana, - teorija un prakse”.

   Pēc konferences īstenošanas saņēmām daudz labas atsauksmes, radot mūsu kolektīvā pārliecību, ka tā ir laba prakse, kuru noteikti ir nepieciešams turpināt. Tā 2018.gadā šai labajai praksei tika radīts zīmols “Izglītības skola” un 2018.gada rudenī notika otra konference, kuras temats bija "Mācību procesa organizācija vispārējās izglītības iestādē sociālās integrācijas aspektā". Skolas kolektīvā esam vienojušies, ka turpmāk šādas konferences tiks organizētas vienu reizi gadā, radot iespēju sanākt kopā pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, augstskolu mācību spēkiem un pētniekiem, izglītības speciālistiem no visām Latvijas pašvaldībām, lai kopīgiem spēkiem dotu ieguldījumu mūsu valsts izglītības nozares pilnveidē un attīstībā.

Jaunākā informācija par konferenci