Apdāvinātība. Izcilība. Talants.

Apdāvinātība. Izcilība. Talants.

Kas ir apdāvinātība? „Viena vai vairāku specifisku talantu esamība cilvēkam vai spēja ātrāk un labāk nekā citi vienaudži apgūt zināšanas”, vēsta Vikipēdija.

Kas tad šodien ir izcilības mērs?  Vai izcilāks tas, kuram ir skaidrāks prāts un dāsnāka sirds? Zināms, ka izcili sasniegumi rodas pastāvīgā darbības pilnveidošanā.
          Kas tad ir talants? Prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird citi, saprast to, ko nesaprot citi. Es domāju, ka talants piemīt katram, jautājums ir - vai  cilvēks sevī šo talantu vispār ir atklājis un pamanījis. Talants attīstās no mīlestības uz darbu, iespējams pat, ka talants būtībā ir tikai mīlestība uz darbu.

Gudrība  balstās uz talantiem. Bez spilgtām personībām nav iedomājams pilnvērtīgs mācību process. Talantīgiem ir jābūt gan audzēkņiem, gan pedagogiem.

Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Šobrīd ir reģionālo olimpiāžu laiks. Šajā mācību gadā septiņos mācību  priekšmetos   ir notikušas olimpiādes, kurās piedalījušies arī Ulbrokas vidusskolas skolēni. Ik gadu izcilnieku sezona sākas ar bioloģijas olimpiādi. Šogad skolotāja Iveta Lāce olimpiādei pieteica trīs dalībniekus, no kuriem 3.vieta ir 12. klases skolniecei Laimai Vasilei, atzinība – 9.b klases skolniecei Adriānai Ševčukai. Šobrīd  reģionālajās olimpiādēs piedalījušies četrpadsmit Ulbrokas vidusskolas skolēni. Godalgotas vietas ieguvuši septiņi: Latviešu valodas un literatūras olimpiādē Annai Annijai Dežurovai 2.vieta, Laurai Veremejai atzinība (skolotāja Inga Buivite). 

Īpaši gribu uzteikt 12. klases skolnieci Laimu Vasili, kura piedalījusies jau četrās olimpiādēs un ieguvusi 4 godalgotas vietas: jau minētajā bioloģijas olimpiādē 3.vietu, ekonomikas olimpiādē (skolotāja Irina Kalniņa) 1.vietu, vācu valodas olimpiādē (skolotāja Maija Kokina) 1.vietu, uzaicināta piedalīties 44. Valsts vācu valodas olimpiādē,  latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Juta Bernāne) 1. vietu.
Pašlaik matemātikas olimpiādei skolotājas Zanes Pilsnenieces vadībā turpina gatavoties seši 5.-9. klašu skolēni, gatavojoties ķīmijas olimpiādei, skolotāja Ligita Jursone strādā ar pieciem 9.-12. klašu skolēniem, uz ģeogrāfijas olimpiādi 10.-12. klasēm pieteikti divi izglītojamie, notiek gatavošanās arī 8. klašu vācu valodas olimpiādei.

Skolotājas Līvijas Bērziņas vadībā mūsu jauniešu komanda gatavojas erudīcijas konkursam „Jaunie interneta Guru”.

Nu jau ik gadu latviešu valodas un literatūras, mājturības un tehnoloģiju un angļu valodas olimpiādes tiek organizētas Ulbrokas vidusskolā. Mūsu skolotāji aktīvi piedalās visu reģionālo olimpiāžu darbu vērtēšanā. Tas ir darbs, tas ir laiks, tā ir uzņēmība, bet es nezinu nevienu, kurš būtu nokļuvis virsotnē bez smaga darba. Tā ir recepte. Tā ne vienmēr uznesīs virsotnē, bet noteikti vismaz tuvu tam. Tāpēc  paldies visiem jauniešiem un pedagogiem, kuru vadībā mūsu izglītojamie, apliecinot savas spējas un talantus, tiecas uz izcilību. Lai veicas!

Dalīties: