BDJK "Pastalnieki" 1.-9.klasēm

Vadītāja: Antra Vilmane, Aiga Medne

Tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir rezultējošais pasākums bērnu un jauniešu mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā, jo stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību.

Programmu “Tautas dejas” īstenojot, tiek akcentēts vērtībizglītības aspekts. Audzēkņi kopj tikumus, apgūst kultūras vērtības un mantojumu, attīsta kritisko spriestspēju, pilnveido daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes.

Programmas būtība ir cieši saistīta ar valstī īstenojamo izglītības programmu mērķiem, uzdevumiem un saturu: to īstenojot, akcentēts estētiskais un tikumiskais aspekts, daudzveidīgas sociālās prasmes, pozitīvā piemēra nozīme.

2022./2023.mācību gads

8.m klases skolēni Loreta Vaivode un Filips Paurs, informātikā veidojot video par skolu, izvēlējās interešu uzglītību! Lai arī atspoguļota tikai neliela daļa no interešu uzglītības iespējām Ulbrokas vidusskolā, tomēr, liels paldies skolēniem par šādu izvēli un ieguldīto darbu!

Skatīt rullīti