Vecāku atbalsta biedrības paveiktais

Biedrības padarītie darbi no dibināšanas brīža:

  • 2012./13. mācību gadā būtiski uz priekšu ir pavirzījies jautājums par skolēnu formu ieviešanu skolā. Tas nebūtu paveikts ar aktīvu skolas vadības atbalstu. Tomēr, - Skolas vecāku sapulcē, kas notika 21. februārī, - bija iespēja prezentēt jau gatavus skolēnu formu projektus.
  • Brīvā diskusija par tematu „Skolas formas” ar modes mākslinieku Dāvidu kā pieaicināto viesi.Kopā ar skolu rīkots konkurss skolēniem par skolas formas dizainu.
  • Otrās kārtas uzvarētājiem bija iespēja diskutēt ar Dāvidu. Uzvarētājiem tiks pasniegtas naudas balvas.
  • Daļēji finansiāli atbalstīts skolas mācību gada noslēguma koncerts.
  • Skolas formu ieviešana 1.-4. klasēm
  • Skolas formu ieviešana 5.-12. klasēm
  • Aktuālas informācijas vai problēmas izvērtēšana, priekšlikuma risinājumam sagatavošana
  • Nominācijas  «Gada skolotājs» un «Centīgākā klase» izvirzīšana