Vecāku atbalsta biedrība

 

Biedrība ”Ulbrokas vidusskolas atbalstam”

Biedrība „Ulbrokas vidusskolas atbalstam” tika nodibināta 2011.gadā ar mērķiem, ko esam definējuši paši sev un ietvēruši biedrības statūtos:

1. Finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt Ulbrokas vidusskolas darbību;

2. Finansiāli, materiāli, u.c atbalstīt Ulbrokas vidusskolas skolēnus un skolotājus izglītošanas procesā;

3. Finansiāli, materiāli u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu;

4. Veicināt un finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt Ulbrokas vidusskolas skolēnu ārpusstundu aktivitātes;

5. Veicināt Ulbrokas skolēnu un skolotāju veselības, drošības un tiesību aizsardzību;

6. Finansiāli, materiāli u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas skolotāju un skolēnu sadarbību ar citām izglītojošām iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs;

7. Finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas ēkas, telpu, telpu un apkārtnes uzlabošanu, rekonstrukciju un labiekārtošanu;

8. Sabiedriskā labuma darbība.

Par biedrības biedru var kļūt, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama Ulbrokas vidusskolas tīmekļa vietnē: http://www.ulbrokas-vsk.lv

Pārskats par biedrības darbību 2011.gadā.