Mazākumtautību izglītība

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmas īpašais mērķisir nodrošināt iespēju mazākumtautību pārstāvjiem iesaistīties valsts un sabiedrības dzīvē, saglabājot nacionālo identitāti.

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmas īstenošanas galvenie uzdevumi ir:

  • Nodrošināt valodas un matemātikas pamatzināšanu un pamatprasmju apguves iespēju.
  • Veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām.
  • Nodrošināt iespēju apgūt mācīšanās pamatprasmes un informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamatiemaņas.
  • Nodrošināt iespēju gūt radošās darbības pieredzi.
  • Veidot pamatpriekšstatu par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras mantojumu.
  • Izkopt saskarsmes un sadarbības iespējas.

 

Nepieciešamības gadījumā vairāk informāciju par programmas saturu, nodrošinājumu un īstenošanas kārtību var iegūt sazinoties ar izglītības iestādes vadību.