Vispārējā vidējā izglītība

Ulbrokas vidusskolā vidusskolas klasēs 2012./13. mācību gadā mācās 48 skolēni, kas aktīvi ir iesaistījušies skolas dzīvē, gan kā Skolēnu padomes dalībnieki, gan kā tie, kas ir vislielākais balsts skolas vides tālākai veidošanai un attīstībai atbilstoši skolēnu interesēm un vajadzībām.

Vispārējā vidējā izglītības programmā mācības var uzsākt pēc sekmīgas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ietvaros tiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti atbilstoši valsts standarta prasībām. Pēc izglītības programmas apguves ir iespēja turpināt mācības jebkurā augstākajā mācību iestādē, atbilstoši savām interesēm un vēlmēm.

Paralēli izglītības programmas apguvei izglītojamiem bez maksas ir iespēja

  • iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības
  • iegūt papildus izglītību kādā no Ulbrokas vidusskolas sadarbības izglītības iestādēm.

 

Vairāk informāciju par šīm iespējām skatīt sadaļā "Papildus izglītība"

Nepieciešamības gadījumā vairāk informāciju par programmas saturu, nodrošinājumu un īstenošanas kārtību var iegūt sazinoties ar izglītības iestādes vadību.