2011. gada pārskats

Vecāku atbalsta biedrības darbības pārskats par 2011. gadu ir pieejams šeit