Papildus izglītība

Papildus izglītības ir izglītība, kuru var apgūt papildus mācībām izglītības iestādē, t.i., pamatizglītības vai vidējās izglītības programmām. Tas nozīmē, ka beidzot skolu šiem skolniekiem papildus vispārējai izglītībai būs iegūta kāda no profesionālās izglītības programmām. Papildus izglītības ietvaros noteiktam skaitam skolēnu ir iespēja iegūt arī B kategorijas autovadītāja tiesības.

Patreiz papildus izglītību var iegūt devītās, desmitās un vienpadsmitās klases skolnieki.

Ulbrokas vidusskolā patreiz tiek piedāvāta vairāku veidu papildus izglītība:

  • apgūstot kādu no profesionālās izglītības programmām. 
  • apgūstot B autovadītāja kursus

Profesionālās izglītības programmas piedāvā:

  • Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola

Par piedāvātajām izglītības programmām interesēties pie klašu audzinātājiem vai skolas vadības.