Zinātniski pētnieciskie darbi

Ulbrokas vidusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība

2020./2021.mācību gads

Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kalendārs

2019./2020.mācību gads

Ik gadu Ulbrokas vidusskolā marta mēneša sākumā notiek zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. 11. klases skolēni prezentē savus zinātniski pētnieciskos darbus, kurus viņi kopā ar saviem vadītājiem ir izstrādājuši visa gada garumā. Citi cītīgi skolēni savus ZPD sāk gatavot jau 10. klasē. Skolēniem ZPD rakstīšanas laiks ir lielu izaicinājumu laiks, jo, neskatoties uz to, ka ir konkrēts veicamo darbiņu grafiks, skolēniem pašiem laicīgi ir jānoorganizē intervijas, jāveic aptaujas, jānovēro kāds objekts vai situācija, un tad tas viss jāapraksta un jāintegrē savos ZPD. Cik labi katram no viņiem ir veicies, var novērot ZPD aizstāvēšanā, kuru apmeklē ne tikai skolotāji, bet arī 10. klases skolēni, lai smeltos idejas un iedvesmu.

Ieskats no ZPD aizstāvēšanas procesa 

ZPD darbu tēmas 

2018./2019.mācību gads

2.pakāpe Valsts ZPD konferencē