Projekta aktivitātes

“Izaugsme un nodarbinātība”

Dzīves kvalitāte un mērķi personīgajā un profesionālajā izaugsmē

„Pacelt pasauli"

“Kā kļūt par labu žurnālistu?”

“Kādas profesijas ir nepieciešamas ražošanas uzņēmumā?“

"Mobilā demonstrāciju laboratorija - TehnoBuss -piestāj Ulbrokas vidusskolā"

“Kļūt vai nekļūt, kā pareizi jāizlemj ?”

"No rasējuma līdz darbarīkam"