Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde Ulbrokas vidusskolā

Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija, kuras mērķis ir panākt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā un izglītojamo interešu aizstāvību. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir veicināt izglītojamo interešu aizstāvību, sadarbojoties ar skolas administrāciju, pedagogiem; veicināt jauniešu iniciatīvas; sadarbību ar institūcijām pašvaldībā un valstī; veicināt līdzdalību skolas vides attīstīšanā, lēmumu pieņemšanā; veicināt iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un ārpusklases darba organizēšanā, brīvprātīgā darba, fizisko aktivitāšu veicināšanā un kultūras dzīvē.

Par skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt 3.-12. klašu skolēni, kuri tiek izvirzīti no savas klases vai skolēni, kuri paši ir izteikuši vēlmi darboties.

Šajā mācību gadā par Ulbrokas vidusskolas Lielās skolēnu pašpārvaldes (7.-12.kl.) vadītāju ir ievēlēta Elza Šarlote Šarakova, bet par vadītāja vietnieku ir ievēlēta Samanta Presņakova.
Par Ulbrokas vidusskolas Mazās skolēnu pašpārvaldes (3.-6.kl.) vadītāju ir ievēlēta Sintija Hauka, bet par vadītāja vietnieku Viktorija Doniņa.


Apsveicam! Lai vienmēr pietiek radošu ideju, lai sokas darbos!

Skolēnu pašpārvaldes nolikums

 

Mūsu labie darbi

Pavasara ziedu skaistums pie mūsu skolas

Skolas Adventa vainags

Ziemassvētku labdarības akcija

Skolēnu pašpārvalde viesojas Ropažos

Valentīndienas aktivitātes

Mūsu skolēni – Stopiņu novada Jauniešu gada balvas ieguvēji

10.klases iesvētīšana 2018./2019.mācību gadā 

Foto

Pavasara ziedu skaistums pie mūsu skolas

Skolas Adventa vainags

Skolēnu pašpārvalde viesojas Ropažos

Mūsu skolēni – Stopiņu novada Jauniešu gada balvas ieguvēji