Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde Ulbrokas vidusskolā

Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija, kuras mērķis ir panākt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā un izglītojamo interešu aizstāvību. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir veicināt izglītojamo interešu aizstāvību, sadarbojoties ar skolas administrāciju, pedagogiem; veicināt jauniešu iniciatīvas; sadarbību ar institūcijām pašvaldībā un valstī; veicināt līdzdalību skolas vides attīstīšanā, lēmumu pieņemšanā; veicināt iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un ārpusklases darba organizēšanā, brīvprātīgā darba, fizisko aktivitāšu veicināšanā un kultūras dzīvē.

Par skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt 3.-12. klašu skolēni, kuri tiek izvirzīti no savas klases vai skolēni, kuri paši ir izteikuši vēlmi darboties.

Šajā mācību gadā par Ulbrokas vidusskolas Lielās skolēnu pašpārvaldes (7.-12.kl.) vadītāju ir ievēlēta Elza Šarlote Šarakova, bet par vadītāja vietnieku ir ievēlēta Samanta Presņakova.
Par Ulbrokas vidusskolas Mazās skolēnu pašpārvaldes (3.-6.kl.) vadītāju ir ievēlēta Sintija Hauka, bet par vadītāja vietnieku Viktorija Doniņa.


Apsveicam! Lai vienmēr pietiek radošu ideju, lai sokas darbos!

Skolēnu pašpārvaldes nolikums

 

Mūsu labie darbi

2020./2021.mācību gadā

 

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir veicināt izglītojamo interešu aizstāvību, sadarbojoties ar skolas administrāciju, pedagogiem; veicināt jauniešu iniciatīvas; sadarbību ar institūcijām pašvaldībā un valstī; veicināt līdzdalību skolas vides attīstīšanā, lēmumu pieņemšanā; veicināt iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un ārpusklases darba organizēšanā, brīvprātīgā darba, fizisko aktivitāšu veicināšanā un kultūras dzīvē.

Par skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt 3.-12. klašu skolēni, kuri tiek izvirzīti no savas klases vai skolēni, kuri paši ir izteikuši vēlmi darboties.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksmes:

 

Pirmdienās, 0.st. (Mazā skolēnu pašpārvalde)

Trešdienās, 0.st. (Mazā skolēnu pašpārvalde)

 

Pirmdienās, 6.st. (Lielā skolēnu pašpārvalde)

Trešdienās, 6.st. (Lielā skolēnu pašpārvalde)

 

Šajā mācību gadā par Ulbrokas vidusskolas Lielās skolēnu pašpārvaldes (7.-12.kl.) vadītāju ir ievēlēta Dārta Šulce (12. kl.), bet par vadītājas vietnieku ir ievēlēts Ernests Ritvars Grava (12. kl.). Par Ulbrokas vidusskolas Mazās skolēnu pašpārvaldes (3.-6.kl.) vadītāju ir ievēlēta Katerīna Ruska (6. m kl.), bet par vadītājas vietnieci Liene Avotiņa (6. b kl.).


Apsveicam! Lai sokas darbos!

 

2019./2020.mācību gadā

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir veicināt izglītojamo interešu aizstāvību, sadarbojoties ar skolas administrāciju, pedagogiem; veicināt jauniešu iniciatīvas; sadarbību ar institūcijām pašvaldībā un valstī; veicināt līdzdalību skolas vides attīstīšanā, lēmumu pieņemšanā; veicināt iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un ārpusklases darba organizēšanā, brīvprātīgā darba, fizisko aktivitāšu veicināšanā un kultūras dzīvē.

Par skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt 3.-12. klašu skolēni, kuri tiek izvirzīti no savas klases vai skolēni, kuri paši ir izteikuši vēlmi darboties.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksmes:

Trešdienās, 0.st. (Mazā skolēnu pašpārvalde)

Piektdienās, 0.st. (Mazā skolēnu pašpārvalde)

Trešdienās, 6.st. (Lielā skolēnu pašpārvalde)

Piektdienā, 6.st. (Lielā skolēnu pašpārvalde)

Šajā mācību gadā par Ulbrokas vidusskolas Lielās skolēnu pašpārvaldes (7.-12.kl.) vadītāju ir ievēlēts Aleksandrs Kapanskis (10. kl.), bet par vadītāja vietnieku ir ievēlēts Ernests Ritvars Grava (11. kl.). Par Ulbrokas vidusskolas Mazās skolēnu pašpārvaldes (3.-6.kl.) vadītāju ir ievēlēta Sintija Hauka (6. a kl.), bet par vadītāja vietnieku Ieva Umbraško (6. b kl.).


Apsveicam! Lai vienmēr sokas darbos!

Spēle - Ko Tu zini par 1. un 4.maiju - REZULTĀTI

Eiropas Solidaritātes korpusa jaunieši - Ulbrokas vidusskolā

 

2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pašpārvaldes un Eko padomes forums

Valentīdienas pasts

Ziemas balle 

Krāsu nedēļa skolā

Nedēļas plāns

Pirmdiena - zilā diena

Otrdiena - zaļā diena

Trešdiena - dzeltenā diena

Ceturtdiena - sarkanā diena

Piektdiena - violetā diena

Kopsavilkums

Stopiņu novada Jauniešu gada balva 2018

Izvirzīti pretendenti Stopiņu novada Jauniešu gada balvai

Atskats uz Jauniešu gada balvas 2018 svinīgo ceremoniju

Labdarības akcijas organizēšana

Adventa vainaga izgatavošana

10.klases iesvētīšana 2018./2019.mācību gadā 

 

2017./2018.mācību gadā

Pavasara ziedu skaistums pie mūsu skolas

Skolas Adventa vainags

Ziemassvētku labdarības akcija

Skolēnu pašpārvalde viesojas Ropažos

Valentīndienas aktivitātes

Mūsu skolēni – Stopiņu novada Jauniešu gada balvas ieguvēji

 

Foto

Pavasara ziedu skaistums pie mūsu skolas

Skolas Adventa vainags

Skolēnu pašpārvalde viesojas Ropažos

Mūsu skolēni – Stopiņu novada Jauniešu gada balvas ieguvēji