Mūsu skola - Ekoskola

Vides kodekss

 

 

 

 

 

 

 

Ekoskola - Ulbrokas vidusskolā

 

Ulbrokas vidusskola 2013./2014. māc.gadā ir pieteikusies Ekoskolu programmai.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Pro­grammas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas iz­veide visā skolas dzīvē. Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību.

Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistījušās vairāk nekā 20 000 skolu 42 pasaules valstīs. Šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada pamatu koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa dar­bam ar vides izglītības jautājumiem skolā.

Ekoskolu programma mūsu skolai piedāvā:

 • iespēju padarīt vides jautājumus par daļu no skolas ikdienas dzīves,
 • iespēju palīdzēt attīstīt jauniešu prasmi pieņemt lēmumus,
 • materiālus un idejas projektiem un pasākumiem,
 • saikni ar citām ekoskolām Latvijā un pasaulē,
 • taupīt resursus, ekonomējot skolas finanšu līdzekļus.

 

Ekoskolu būtība ir izveidot efektīvu skolas vides pārvaldes sistēmu. Pārvaldes sistēmas pamatā ir septiņi elementi:

 • visas skolas un sabiedrības iesaistīšana,
 • skolas ekopadome,
 • skolas vides novērtējums,
 • skolas darbības plāns,
 • vides kodekss,
 • veikto pasākumu pārraudzība un izvērtēšana gan no skolēnu, gan no skolas vadības, gan sabiedrības puses,
 • vides izglītības sasaiste ar mācību saturu ikvienā mācību priekšmetā.

 

 

Aktualitātes

2018./2019. mācību gadā 

Ekopadomes pārstāvji piedalīsies Ekoskolu Ziemas forumā

Globālās rīcības diena 

Piedalīšanās akcijā "Piekrastes tīrrade"

Ilgtspējīgās modes dizaina darbnīcas apmeklējums

2016./2017. mācību gadā 

Ulbrokas vidusskola tiek apbalvota trešo gadu

2015./2016. mācību gadā 

Ābolu nedēļa

Miķeļdienas gadatirgus

Zaļais karogs

Ābolu nedēļa

Rīcības diena

Pateicība: Izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"

Pateicība: Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"

Putras diena Ulbrokas vidusskolā

Godīgā tirdzniecība

Konkurss 9.-12.klašu skolēniem

Citāds skats uz cepumiem

Dabaszinību diena

Planētas glābēji

Viena diena - trīs vietas

Projektu nedēļa Ulbrokas vidusskolā

Ulbrokas vidusskolas Ekopadomes forums

Projektu nedēļa

Projektu nedēļas pateicības

Izvēlētas Latvijas Ekoskolas, kas piedalīsies starptautiskā projektā
un izzinās pārtikas tēmu

2014./2015. mācību gadā 

Ekoskolu koku stādīšanas kampaņa

Ekoskolu Ziemas forums Ulbrokas vidusskolā

Apbalvotas Latvijas panākumiem bagātākās Ekoskolas.

2013./2014. mācību gadā 

Projektu nedēļa 2014

Ulbrokas vidusskola Ziemas Ekoskolu forumā Daugmalē.

Ekoskolas ziemas forums.

Labo darbu nedēļa.

Globālās rīcības dienas

Ulbrokas v-sk saņēmusi Ekoskolas diplomu

Ekoskolu karnevāls „No veca radi jaunu!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

2018./2019. mācību gads

Ekopadomes sastāvs

Ulbrokas vidusskolas vides novērtējums

2017./2018. mācību gads

Ekopadomes sastāvs

Ekopadomes darba plāns 1.semestris 2017./2018. gads

Ekopadomes darba plāns 2.semestris 2017./2018. gads

Vides novērtējums 2017./2018. gads

2016./2017. mācību gads

Vides novērtējums 2016./2017. gads

Darba plāns 2016./2017. gads

Ekopadome 2016./2017. gads

Mazā Ekopadome 2016./2017. gads

2015./2016. mācību gads

Rīcības plāns 2015./ 2016.m.g.

Vides kodekss 2015./ 2016.m.g.

Vides novērtējums 2015./ 2016.m.g.

2015./2016. mācību gads

Ekopadome 2015./2016. gads

2014./2015. mācību gads

Ekopadome 2014./2015. gads

Darāmo darbu plāns 2014./2015. gads

Vides_kodekss 2014./2015. gads

Vides_novērtējums_Ulbrokas_vidusskolā 2014./2015. gads

2013./2014. mācību gads

Vides_kodekss 2013./2014 .gads

Ekoskolas koordinatoru uzruna

Attēlu galerijas

 

Eko eglītes Ulbrokas vidusskolā

Ekoskolu karnevāls „No veca radi jaunu!”

Projekts “ Klimata pārmaiņu ietekme uz planētu Zeme”

Projektu nedēļa

Eko mājiņas

Ekoskolu apbalvošana

Talka 2015

Ekoskolu ziemas forums Ulbrokas vidusskolā

EKO Adventes vainagi

3.c klases pavasara izglītojošā ekskursija "Viena diena - trīs vietas"

"Ēdam atbildīgi!" projekta radošās darbnīcas

Ekopadomes pasākums "Ēdam atbildīgi!" kopā ar Vidrižu pamatskolas ekopadomi

Eglīšu rotājumi no otrreizējiem materiāliem

Rīcības dienas - "Ķērpji - bioindikatori Stopiņu novadā"

Putras nedēļa

Zaļai karogs

Miķeļdienas tirdziņš

Rudens brīnumi

Dabaszinību stundas Ulbrokas vidusskolā