Mūsu skola - Ekoskola

Vides kodekss

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekoskola - Ulbrokas vidusskolā

Ulbrokas vidusskola 2013./2014. māc.gadā ir pieteikusies Ekoskolu programmai.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Pro­grammas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas iz­veide visā skolas dzīvē. Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību.

Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistījušās vairāk nekā 20 000 skolu 42 pasaules valstīs. Šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada pamatu koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa dar­bam ar vides izglītības jautājumiem skolā.

Ekoskolu programma mūsu skolai piedāvā:

 • iespēju padarīt vides jautājumus par daļu no skolas ikdienas dzīves,
 • iespēju palīdzēt attīstīt jauniešu prasmi pieņemt lēmumus,
 • materiālus un idejas projektiem un pasākumiem,
 • saikni ar citām ekoskolām Latvijā un pasaulē,
 • taupīt resursus, ekonomējot skolas finanšu līdzekļus.

Ekoskolu būtība ir izveidot efektīvu skolas vides pārvaldes sistēmu. Pārvaldes sistēmas pamatā ir septiņi elementi:

 • visas skolas un sabiedrības iesaistīšana,
 • skolas ekopadome,
 • skolas vides novērtējums,
 • skolas darbības plāns,
 • vides kodekss,
 • veikto pasākumu pārraudzība un izvērtēšana gan no skolēnu, gan no skolas vadības, gan sabiedrības puses,
 • vides izglītības sasaiste ar mācību saturu ikvienā mācību priekšmetā.

 

Aktualitātes

2020./2021. mācību gadā

Veselīgs dzīvesveids Ulbrokas vidusskolā

Ulbrokas vidusskola piedalās izaicinājumā

Mazā EKO padome rod risinājumus

Ekoskolas Rīcības nedēļa

 

2019./2020. mācību gadā

Aicinājums pievienoties Ekopadomei 2020./2021.mācību gadā 

Āra vides diena

Ciemos pie SIA "Getliņi EKO"

Iepazīst bioloģisko daudzveidību novadā 

"Salabo pasauli"

5.klašu skolēni mācās šķirot atkritumus

Ekoskolu vasaras forums

2018./2019. mācību gadā 

Ekopadomes pārstāvji piedalīsies Ekoskolu Ziemas forumā

Globālās rīcības diena 

Piedalīšanās akcijā "Piekrastes tīrrade"

Ilgtspējīgās modes dizaina darbnīcas apmeklējums

2016./2017. mācību gadā 

Ulbrokas vidusskola tiek apbalvota trešo gadu

2015./2016. mācību gadā 

Ābolu nedēļa

Miķeļdienas gadatirgus

Zaļais karogs

Ābolu nedēļa

Rīcības diena

Pateicība: Izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"

Pateicība: Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"

Putras diena Ulbrokas vidusskolā

Godīgā tirdzniecība

Konkurss 9.-12.klašu skolēniem

Citāds skats uz cepumiem

Dabaszinību diena

Planētas glābēji

Viena diena - trīs vietas

Projektu nedēļa Ulbrokas vidusskolā

Ulbrokas vidusskolas Ekopadomes forums

Projektu nedēļa

Projektu nedēļas pateicības

Izvēlētas Latvijas Ekoskolas, kas piedalīsies starptautiskā projektā
un izzinās pārtikas tēmu

2014./2015. mācību gadā 

Ekoskolu koku stādīšanas kampaņa

Ekoskolu Ziemas forums Ulbrokas vidusskolā

Apbalvotas Latvijas panākumiem bagātākās Ekoskolas.

2013./2014. mācību gadā 

Projektu nedēļa 2014

Ulbrokas vidusskola Ziemas Ekoskolu forumā Daugmalē.

Ekoskolas ziemas forums.

Labo darbu nedēļa.

Globālās rīcības dienas

Ulbrokas v-sk saņēmusi Ekoskolas diplomu

Ekoskolu karnevāls „No veca radi jaunu!”

 

Dokumenti

2020./2021. mācību gads

Vides kodekss

Ekoskolu vides ietekmes novērtējuma forma 

2019./2020. mācību gads

Ekoskolu vides ietekmes novērtējuma forma

Eko padomes sastāvs

Darba plāns 1.semestrim

Darba plāns 2.semestrim

2018./2019. mācību gads

Eko padomes sastāvs

Ulbrokas vidusskolas vides novērtējums

2017./2018. mācību gads

Ekopadomes sastāvs

Ekopadomes darba plāns 1.semestris

Ekopadomes darba plāns 2.semestris 

Vides novērtējums

2016./2017. mācību gads

Vides novērtējums

Darba plāns

Ekopadome

Mazā Ekopadome

2015./2016. mācību gads

Rīcības plāns

Vides kodekss 

Vides novērtējums

2015./2016. mācību gads

Ekopadome 

2014./2015. mācību gads

Ekopadome 

Darāmo darbu plāns

Vides_kodekss

Vides_novērtējums_Ulbrokas_vidusskolā 

2013./2014. mācību gads

Vides_kodekss

Ekoskolas koordinatoru uzruna

Attēlu galerijas

Mazā EKO padome rod risinājumus

Eko eglītes Ulbrokas vidusskolā

Ekoskolu karnevāls „No veca radi jaunu!”

Projekts “ Klimata pārmaiņu ietekme uz planētu Zeme”

Projektu nedēļa

Eko mājiņas

Ekoskolu apbalvošana

Talka 2015

Ekoskolu ziemas forums Ulbrokas vidusskolā

EKO Adventes vainagi

3.c klases pavasara izglītojošā ekskursija "Viena diena - trīs vietas"

"Ēdam atbildīgi!" projekta radošās darbnīcas

Ekopadomes pasākums "Ēdam atbildīgi!" kopā ar Vidrižu pamatskolas ekopadomi

Eglīšu rotājumi no otrreizējiem materiāliem

Rīcības dienas - "Ķērpji - bioindikatori Stopiņu novadā"

Putras nedēļa

Zaļai karogs

Miķeļdienas tirdziņš

Rudens brīnumi

Dabaszinību stundas Ulbrokas vidusskolā