Skolas vēsture

2017./2018.m.g.

 • Trešo reizi iegūts EKo skolas zaļais karogs.
 • Pirmo reizi Izglītības iestādē tiek organizēti iestājpārbaudījumu uzņemšanai 10.klasē vidusskolas posmā.
 • Pirmo reizi 4.klašu skolēni izcīna konkursu uz matemātikas klasi.
 • Skolas skolēns iegūst 1.vietu valsts bioloģijas olimpiādē.
 • Izstrādāts un realizēts vides labiekārtošanas projekts “Saules piestātne”
 • Pateicoties Eiropas savienības projektiem 8.3.2.2

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" un 8.3.5  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” skolēniem daudz ārpusskolas stundas, tikšanās un ekskursijas.

 • Digitāla uzskaites sistēma ēdnīcā.
 • Uzsākta 2.mācību korpusa projektēšana.
 • Skolas vadībai jaunas telpas.

 

Absolventi:

(audzinātāja  Iveta Siliņa )

Annija Madara Biraua

Linda Briķene

Ervīns Egliens

Ģirts Jarmoļuks -Krūmiņš

Valts Edvards Lutkevics

Toms Ozoliņš

Edgars Plūme

Artūr Poļakovss

Mareks Prudāns

Roberts Ruska

Ričards Spole

Trokša Gvido

Paula Beata Trupa

Mārtiņš Vilmanis

Elīna Zondaka

Konstantīns Buglaks

Aksels Šults

2016./2017.m.g.

 • Atkārtoti iegūts EKo skolas zaļais karogs.
 • Iznākusi B. Zvaigznītes grāmata “Bišu dievlūgšana”-  skolas vēsture 25 gadu garumā
 • Skolas 25.gadu jubilejas pasākumi
 • Latvijas I starpnovadu zinātniski praktiskā konference: “ Izglītības skola” - Uz kompetencēm balstīta izglītības satura īstenošana, - teorija un prakse
 • Vasarai tiek organizēta nometne četros virzienos: “ Pastalnieku” dejotājiem, talantīgiem bērniem humanitārajā un talantīgiem bērniem eksaktajā novirzienos, kā arī skolēniem, kurus interesē veselīgs dzīvesveids “Nepiekritu – neiekritu”

Absolventi:

(audzinātāja  Inese Lopuhina )

Kristofers Tomass Borovskis

Sendija Ikere

Elīna Jaškule

Tomass Leimanis

Māra Madara Lūse

Beāte Upmale

Laura Zītare

2015./2016. mācību gads

 • Skola saņem EKO zaļo karogu.
 • Sākumskolas olimpiādes un ārpusstundu pasākumi kļuvuši grandiozāki un notiek patstāvīgi.
 • Notiek angļu valodas un deju vasaras nometne deju kolektīvam “Pastalnieki”
 • Izstrādāts projekts skolas ēdnīcas rekonstrukcijai
 • Audzis teātra pulciņa dalībnieku skaits
 • Uzsākta datorikas mācīšana skolā

 

Absolventi:

(audzinātāja Inga Buivite)

 1. Līga Anspoka
 2. Matīss Balakleitis
 3. Valdis Broiko
 4. Ēriks Budihins
 5. Kārlis Buivits
 6. Toms Dimiters
 7. Roberts Gurtiņš
 8. Elīza Kavale
 9. Ričards Korns
 10. Aleksis Lapsiņš
 11. Viesturs Matjukevičs
 12. Vjačislavs Matuļenko
 13. Lauma Rute Misūne
 14. Megija Ozoliņa
 15. Elīna Pilsneniece
 16. Mareks Reveliņš
 17. Ričards Sakovičs
 18. Rūdolfs Šulcs
 19. Ringolds Švītiņš
 20. Kaspars Trifanovs
 21. Kristīne Vītola
 22. Džeisons Zvaigzne

 

2014./2015. mācību gads

 • Skola jaunā veidolā: jauna skaista fasāde pēc siltināšanas projekta izpildes, izbūvēts ceturtais stāvs, jauna plāksne un karogi pie skolas sienas.
 • Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
 • Brīvpusdienas visai skolai- 1.-12.klasēm
 • Ekoskolas Ziemas forums mūsu skolā
 • Skolas zālē projicēšanas tehnika
 • 6 skolas kolektīvi piedalās XI skolēnu Dziesmu un deju svētkos

 

Absolventi:

(audzinātāja Juta Bernāne)

 

Katrīna Blaua

Madara Bojāre

Mārtiņš Dežurovs

Elīna Hitrova

Alīna Janēviča

Linda Kalniņa

Santa Katrīna Meikališa

Gustavs Pētersīlis

Ralfs Rotkājs

Sjuzanna Roždestvenska

Eduards Stūre

Dāvis Vilcāns

Kristiāna Viškere

Ieva Estere Zālīte

 

2013./2014. mācību gads

Skolā  ļoti palielinājies pedagoģiskais personāls (+10)

Četras pirmās klases.

Sākas skolas 4- stāva izbūve- divas jaunas klases.(JA-jaunie austrumi, JR-jaunie rietrumi)

1.-6.klašu skolēni ēd par brīvu.

Katram skolēnam savs garderobes skapītis

51.autobuss kursē līdz skolai.

Absolventi:
(audzinātāja Anda Zandberga)

 1. Bangere Beāte
 2. Bērziņš Edgars
 3. Čekanauska Eva
 4. Gaile Lauma
 5. Gobiņš Kaspars
 6. Grīnhofa Elma
 7. Jurkevičs Ričards
 8. Koroļkova Vlada
 9. Līce-Līcīte Kristīne
 10. Melderis Mikus
 11. Ozola Eva
 12. Plužmo Līna
 13. Šaripo Edvards
 14. Vārpiņš Rihards
 15.  Vasile Laima
 16. Višņevska Gundega
 17. Zondaka Sintija

 

2012./2013. mācību gads

Skolai jauns direktors- Normunds Balabka

Katram skolotājam dators

1.-4.klases skolēni pateicoties novada Domei ēd pa brīvu

Absolventi:
(audzinātāja Maija Kokina)

 1. Bajārs Eduards Andrejs
 2. Buša Evelīna
 3. Dukāte Linda
 4. Ernstsons Pēteris
 5. Gaļina Kristīne
 6.  Kalniņš Dāvis  
 7. Oboļēvičava Gledisa
 8. Punnenovs Ivars
 9. Rozēna Alise
 10. Saveļjevs Jānis
 11. Šaltene Laura
 12. Šenbergs Emīls
 13. Vagele Kristīne Kitija
 14. Čakšs Ernests

 

2011./2012. mācību gads

Skolas 20 gadu jubilejas pasākumi.

Pedagogi 2.gadu piedalās projektā:„Comenius Regio partnerība” Projekta mērķis ir attīstīt lasītprasmi un lasītprieku Polijas un Latvijas reģionos.

Jauni autobusi skolēnu pārvadāšanai.

Skolā darbojas Biedrība „ Ulbrokas vidusskolas atbalstam”

Absolventi:
(audzinātāja Irina Kalniņa)

 1. Līva Ābele
 2. Māris Elsis
 3. Einārs Ezeriņš
 4. Evita Grecka
 5. Reinis Jēgers
 6. Māris Jurgenbergs
 7. Madara Kalniņa
 8. Mareks Koroļkovs
 9. Dagnija Lielauza
 10. Īrisa Meldere
 11. Artūrs Oboļevičs
 12. Ieva Rūtiņa
 13. Kristaps Šaltenis
 14. Viktorija Širšina
 15. Mārtiņš Višņevskis
 16. Jana Sividova

 

2010./2011. mācību gads

 • Pedagogi piedalās projektā:„Comenius Regio partnerība” Projekta mērķis ir attīstīt lasītprasmi un lasītprieku Polijas un Latvijas reģionos.

 • Skolā beidzot internets pieejams katrā kabinetā,

 • Skolas formas 2.un 3.klasei.

Absolventi:
(audzinātāja Anta Trukšāne)

 1. Edgars Ernstons
 2. Sigita Goldšteina
 3. Agnese Grundāne
 4. Mārtiņš Jaunzems
 5. Sintija Koļesņikova
 6. Mārtiņš Korhonens
 7. Linda Lāce
 8. Inese Lovina
 9. Kristaps Martinovs
 10. Edgars Mikilps Mikgelbs
 11. Ralfs Ozoliņš
 12. Nauris Prokopovičs
 13. Artūrs Ringis
 14. Guntis Rūsa
 15. Jānis Skrastiņš
 16. Renārs Urga
 17. Sabīne Vaitoviča
 18. Andis Vecgailis
 19. Laine Villa
 20. Madara Zača

 

2009./2010. mācību gads

Skola turpināja darbību Eiropas Savienības Comenius porgrammas divgadīgajā projektā „Vēstures laiku lokos: (piedalijās konferencē Sardīnijā un Sicīlijā; organizēja konferenci mūsu skolā un uzņēma viesus no Vācijas, Rumānijas, Polijas, Sardīnijas un Sicīlijas; Piedalijās projekta noslēguma konferencē Rumānijā).

Skola ieguva Sorosa fonda – Latvija (SFL) finansiālu atbalstu projekta Ulbrokas vidusskolas kapicitātes veicināšanas „Izglītotai un konkurētspējīgai sabiedrībai”un „Brīvprātīgo omīšu dienests”realizēšanai.

Sākumskolai jauna tradīcija – ikdienas rīta vingrošana.

Skolēni piedalījās Lielajā talkā, uzkopjot skolas apkārtni.

Meža dienas skolā ar jauno zinātnieku piedalīšanos.

Daudzi skolēni piedalījās Stopiņu novada radošo darbu konkursā „Mana ģimene – mans spēks”.

Vidusskolas 5.-9. Klašu koris piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Absolventi:
(audzinātāja: Iveta Siliņa)

 1. Jānis Siliņš
 2. Sandra Mileika
 3. Ģirts Upmalis
 4. Jānis Šaltenis
 5. Inna Prokofjeva
 6. Vizma Bramane
 7. Raivis Pētersons
 8. Kristīne Maslovska
 9. Arvīds Svetovidovs
 10. Andris Lazda
 11. Elvijs Ozoliņš
 12. Artūrs Salmiņš

 

2008./2009. mācību gads

 • Skolotāji un skolēni piedalās ES programmā „ Comenius” projektā „Vēsture laiku lokos”,
 • Skolai jauns jumts,
 • Skolotāji piedalās ESF (Eiropas sociālā fonda) programmā „ Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos,
 • ”Pastalnieki” Kuresāres (Igaunijā) pilsētas svētkos
 • Maža dienas skolotājas Ivetas Lāces vadībā

Absolventi:
(audzinātāja - Astrīda Cimure)

 1. Bajārs Ēriks
 2. Blaus Jevgēnijs
 3. Caune Jēkabs
 4. Čipote Agija
 5. Kļaviņa Valda
 6. Krečetņikovs Mārtiņš
 7. Krūmiņš Kaspars
 8. Lazda Māris
 9. Nagle Ieva
 10. Nartiša Inese
 11. Peļņa Kristaps
 12. Serova Arina
 13. Sīle Inga
 14. Staškevičs Rihards
 15. Tomaseviča Ilona
 16. Vīksne Edgars
 17. Višķere Ingvilda
 18. Zalcmanis Matīss
 19. Zelča Renāte

 

2007./2008. mācību gads

Skolā tradicionāli daudz darba kā skolēniem tā skolotājiem:

 • Skolas akreditācija.

 • Konkurss skolēniem „Stopiņu novadam 120”, kurš tapis sadarbībā ar novada muzeju.

 • Pasākums „Piemini Liteni!”, kura idejas un scenārija autore ir muzeja vadītāja Zvaigznītes kundze.

 • Tautisko deju kolektīva „Pastalnieki” piedalīšanās tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”.

 • Koku stādīšana pie skolas akcijas „Tu esi Latvija?” ietvaros.

 • Skolas iestāšanās projektā „Vēsture laiku lokos”, kura gaitā tika pētīta ikdienas dzīve Eiropā pusgadsimta garumā.

Absolventi:
A klase (audzinātāja - Dzintra Krese)

 1. Edgars Bistrovs
 2. Evita Dūda
 3. Kristaps Egliens
 4. Anna Ignate
 5. Mārtiņš Lācis
 6. Aļona Loginova
 7. Mārcis Mecaucis
 8. Liene Rūtiņa
 9. Jevgeņijs Strujevs
 10. Inga Ševčuka
 11. Mārtiņš Špiguns
 12. Lauma Vaņkova
 13. Elīna Vilka
 14. Emīls Zalcmanis


B klase (audzinātāja - Inga Buivite)

 1. Regīna Bārtule
 2. Ludmila Deļikatnaja
 3. Dmitrijs Dmitrijevs
 4. Jānis Goldšteins
 5. Viktorija Gudino
 6. Inga Ispavska
 7. Mārtiņš Jankuns
 8. Līga Jaundaldere
 9. Kārlis Lācis
 10. Helēna Leflere
 11. Lāsma Peļņa
 12. Anna Pole
 13. Asnate Rikse
 14. Margarita Smirnova
 15. Aija Sventecka

 

2006./2007. mācību gads

Skolā par tradīciju kļūst eksakto zinātņu konkurss pamatskolas skolēniem, kuru organizē tehnoloģiju un zinātņu jomas mācību priekšmetu skolotāji.

Pasākums, veltīts Lāčplēša dienai „Mūžības skartie”, kura scenārija autore ir Stopiņu novada muzeja vadītāja Zvaigznītes kundze.

Jaunajā baseinā notiek pirmās skolas sacensības peldēšana.

Skolēnu un viņus pavadošo pedagogu brauciens uz Vāciju, uz Brēmenes vispārizglītojošo skolu Brokštrase, kas tiek organizēts skolēnu apmaiņas programmas ietvaros.

Skolotāju un vecāku konference par skolas izglītības kvalitātes vērtēšanu, par skolas kolektīva veikto darbu izvirzīto prioritāšu un mērķu īstenošanā.

Absolventi:
(audzinātāja - Lilija Čerņavska)

 1. Aizgrāvis Valters
 2. Baumane Baiba
 3. Beļeviča Jūlija
 4. Ekkerte Elita
 5. Frikmanis Modris
 6. Kokins Jānis
 7. Krastiņa Liena
 8. Krēsliņa Zita
 9. Kusiņa Evita
 10. Lilo Eva
 11. Lopuhina Līga
 12. Mecauce Madara
 13. Pontaga Kristīne
 14. Poriete Jeļizaveta
 15. Saliniece Laura
 16. Salmiņa Viktorija
 17. Siliņš Kristaps
 18. Upmale Līva
 19. Vitapa Una
 20. Zvēra Ilze

 

2005./2006. mācību gads

 • Mācību gadu uzsākām ar adaptācijas dienu. Skolēniem tika piedāvāti dažādi interesanti mācību uzdevumi gan skolas telpās, gan tuvējā skolas apkārtnē.

 • Skola iesaistījās ilgtermiņa projektā "Bērniem draudzīga skola".

 • Mēs esam to 18 Latvijas skolu vidū, kas piedalījās projektā "Tas nekas", kurš risinājās ar Gētes institūta atbalstu un kuru vadīja ISK vācu valodas metodiķis J. Vaitnebergs projekta rezultātā tapa grāmata četrās valodās, ar saistošiem tekstiem un bērnu zīmējumiem. Grāmatā ir ievietoti četru mūsu skolēnu zīmējumi.

 • Ir uzsākta peldbaseina celtniecība pie mūsu sporta kompleksa.

 • Skolas kolektīvs darba grupās izstrādājis Ulbrokas vidusskolas attīstības plānu tuvākajiem četriem gadiem un sācis tā pakāpenisku realizāciju.

Absolventi:
A klase (audzinātāja - Irēna Lase)

 1. Marina Deļikatnaja
 2. Marianna Grecka
 3. Toms Ilzbergs
 4. Normunds Ispavskis
 5. Jana Jurševska
 6. Jeļena Kobiševa
 7. Lauris Lapiņš
 8. Gunita Lazdiņa
 9. Anda Lūciņa
 10. Jevgenija Ovsjaņikova
 11. Jūlija Popelkovska
 12. Guna Rutkovska
 13. Aleksandrs Serebruškins
 14. Svetlana Visočane
 15. Jūlija Ževnova


B klase (audzinātāja - Vija Marčenoka)

 1. Lelde Beķere
 2. Tālis Bērziņš
 3. Gita Bogdāne
 4. Santa Lazdiņa
 5. Kristīne Lūciņa
 6. Laura Mūriņa
 7. Ritma Puharte
 8. Mareks Šakola
 9. Kaspars Veinbergs
 10. Egija Zole
 11. Ritmārs Zole

 

2004./2005. mācību gads

Absolventi:
A klase (audzinātāja - Neila Krave)

 1. Liena Bogatireviča
 2. Vineta Danielsone
 3. Linda Endlere
 4. Mārtiņš Grels
 5. Roberts Jurgenbergs
 6. Nils Kauliņš
 7. Jūlija Kokina
 8. Ginta Laizāne
 9. Edgars Lipšāns
 10. Jana Orlova
 11. Artūrs Orlovs
 12. Dita Paula
 13. Liene Staškeviča
 14. Inga Zviedrāne


B klase (audzinātāja - Dzintra Krese)

 1. Santa Baumane
 2. Andis Briedis
 3. Mārtiņš Garančs
 4. Armands Jasmanis
 5. Ilze Krastiņa
 6. Diāna Krūmiņa
 7. Kaspars Maļinovskis
 8. Darja Ovsjaņikova
 9. Nikolajs Panovs
 10. Sanita Pētersone
 11. Ilze Slišāne
 12. Jeļena Sproģe
 13. Jānis Zeilišs

 

2003./2004. mācību gads

Absolventi:(audz. Ilze Šūmane)

 1. Sandis Fingers
 2. Signe Fingers
 3. Reinis Grants
 4. Oļegs Ločmelis
 5. Krišjānis Mežals
 6. Agija Pontaga
 7. Mārcis Pumpurs
 8. Kaspars Sīlis
 9. Karīna Sosina
 10. Baiba Spīča
 11. Dana Tumase
 12. Jana Zomerova

 

2002./2003. mācību gads

2003. gadā muzeja apmeklētāju skaits bija 2340, t.sk. 39 grupas.
Absolventi:(audz. Lilija Cerņavska)

 1. Raivis Bahšteins
 2. Māris Banga
 3. Sigita Baumane
 4. Anda Bērziņa
 5. Andris Bikovskis
 6. Kristīne Blisiņa
 7. Jekaterina Buglaka
 8. Edgars Gaiķens
 9. Gaļina Gridņeva
 10. Kristīne Liekna
 11. Rihards Mikkilps - Mikgelbs
 12. Una Miķelsone
 13. Aļona Panova
 14. Ēriks Rudzītis
 15. Kristīne Stepanova
 16. Dace Stešova
 17. Toms Ūķenieks
 18. Uģis Vilnis
 19. Ieva Vilciņa
 20. Artūrs Vīksne
 21. Reinis Zeltiņš

 

2001./2002. mācību gads

 2001. gadā skola svin savu desmit gadu Jubileju, iznāk Ulbrokas vidusskolas otrā Jubilejas avīze:" DORE".
Absolventi:(audz. Iveta Siliņa):

 1. Ieva Dzene
 2. Ketija Eriņa
 3. Ģirts Nartišs
 4. Marija Ovsjaņikova
 5. Gita Purgaile
 6. Zanda Sergejeva
 7. Madara Siliņa
 8. Jekaterina Zilpauša
 9. Gatis Zvejnieks

 

2000./2001. mācību gads

 2000. gada 8.decemrī 5. Rakstu dienas, zem saules zīmes, pie mums viesojās Prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Šajā pašā dienā Stopiņu pagasta apzināšanai un Ulbrokas vidusskolas izaugsmes uzkrāšanai mūsu vidusskolas telpās apmeklētājiem atveras Stopiņu pagasta vēstures muzejs. Sākumā par muzeja ekspozīciju un saturu rūpējās skolas skolotāji un skolēni. Vēlāk (2002.g.) muzejs iegūst vadītāju - ilggadīgu pagasta iedzīvotāju Birutu Zvaigznīti. No šīs dienas muzeja darbība ir koordinētāka un interesanta. Nav neviens starpbrīdis tāds, kad muzejā neiegrieztos kāds no pamatskolas skolniekiem. Vidusskolas jaunieši šeit bieži atrod idejas saviem projektu darbiem. Muzeja vadītāja stāsta, ka muzeja darbības galvenais pamatvirziens ir Stopiņu pagasta cilvēks, viņu laiks un likteņi neatņemama muzeja sastāvdaļa ir tematiskas izstādes, veltītas izciliem novadniekiem un vēsturisku notikumu atcerei. Muzeja krājumā ir tuvu pie tūkstoš priekšmetiem, tai skaitā puse pamatkrājumā.
Absolventi:(audz. Inga Buivite)

 1. Ivars Buklovskis
 2. Zanda Jaunzeme
 3. Santa Pastare
 4. Oskars Petrovs
 5. Anita Pužule
 6. Māris Safronovs
 7. Bruno Sterģis
 8. Aija Strautniece

 

1999./2000. mācību gads

 Iznāk pirmais informatīvais izdevums- skolas avīze "Ikdiena". Skola ir akreditēta. Nopirkti jauni datori. Mainās skolas direktori - otrajā pusgadā darbu sāk Saiva Tiltiņa.
Absolventi:(audz. Līvija Bērziņa)

 1. Armands Bikovskis
 2. Inga Brokāne
 3. Juris Budencovs
 4. Jurijs Jakovļevs
 5. Kristaps Kretainis
 6. Laine Lapiņa
 7. Linda Lūse
 8. Andris Sergejevs
 9. Aiva Vārpiņa
 10. Gita Zeiliša
 11. Agita Žugra

 

1998./99. mācību gads

1998. gadā tika pabeigts sporta komplekss.
Absolventi:(audz. Anta Trukšāne)

 1. Ilona Balode
 2. Guna Dārzniece
 3. Ilze Dzalbe
 4. Mārtiņš Lāčgalvis
 5. Mareks Markevičs
 6. Aiga Purgaile
 7. Daina Pužule
 8. Inese Rācene
 9. Inga Sauša
 10. Inārs Srods
 11. Gundars Šaripo
 12. Inese Zandere

 

1997./98. mācību gads

Absolventi:(audz. Maija Kokina)

 1. Inga Bogdane
 2. Solvita Bule
 3. Sintija Krūmiņa
 4. Sanita Mūriņa
 5. Jānis Priedītis
 6. Rita Pīterniece
 7. Ieva Reimane
 8. Viktors Trifanovs
 9. Kristīne Padogina
 10. Daina Penkule
 11. Evija Martukāne

 

1996./97. mācību gads

 Skola svin 5 gadu jubileju, izdota pirmā Jubilejas avīze "DORE".
Absolventi:(audz. Anta Trukšāne)

 1. Elīna Bērziņa
 2. Linda Cimare
 3. Līvija Dūmiņa
 4. Atis Fridenbergs
 5. Inta Gruzdule
 6. Inese Gulbe
 7. Ruta Jakovļeva
 8. Romāns Kuzjomkins
 9. Normunds Martišuns
 10. Agnese Poplauska
 11. Mārtiņš Raklinskis
 12. Artūrs Trifanovs

 

1995/96. mācību gads

Absolventi:(audz.Vera Zazuļa)

 1. Sanita Frīdenberga
 2. Diāna Kaidaka
 3. Astra Klēģere
 4. Lelde Lapsiņa
 5. Evita Rozenbaha
 6. Gunta Rutkovska
 7. Daiga Seimane
 8. Valentīna Trifanova
 9. Diāna Velika

 

1994./95. mācību gads

 Skolas direktora gaitas sāk skolas vēstures skolotājs Anatolijs Sergejevs.
Absolventi:(audz.Anatolijs Sergejevs)

 1. Rita Avotiņa
 2. Žanis Buklovskis
 3. Kristīne Dišmane
 4. Maruta Markeviča
 5. Jānis Neimanis
 6. Edijs Piebalgs
 7. Mārtiņš Ramiņš
 8. Dace Skujiņa
 9. Inga Sventecka
 10. Julita Teivāne

 

1993./94. mācību gads

Pirmie pieci gadi.
Absolventi:

 1. Santa Strode

 

1992./93. mācību gads

Mācības jaunajā ēkā tika uzsāktas 1992. gada 1. septembrī. Bet celtniecības darbi vēl aizvien turpinājās, tikai 1998. gadā tika pabeigts sporta komplekss.
Citāti no skolotājas Guntas Jaundalderes 1992./93. m. g. dienasgrāmatas:

 • 1. septembris - svinīgais pasākums notiek skolas pagalmā.
 • septembra beigās - klašu telpas gatavas 4. un 3. stāvā, mācības notiek pēc saīsinātā grafika, jo nav elektrības.
 • novembris - skolai pievieno elektrisko strāvu.
 • 5. janvāris - pirmā skolotāju balle parketa zālē
 • 11. janvāris - klasēs un koridoros uzliktas aizkaru stīgas.
 • 8. februāris - urrā! Skolā ir telefons!
 • 22. februāri - uz skolu mūs atveda CET avārijas mašīna.
 • 25. februāris - autobuss iebrauca sniega valnī skolā bijām 10.00
 • 2. marts - biļete autobusā (Skola - Saurieši) maksā 3 santīmus
 • 5. marts - skolā notiek konkurss " Neturi sveci zem pūra." Uzstājas arī 13.klase. Arī pirmā diena, apgrozībā 5Ls
 • 2. aprīlis - ciemojamies Siguldas 1.vidusskolā.
 • 6. aprīlis - papīrgrozus izberam bedrēs aiz skolas.
 • 25. maijs - šodien aizveda pēdējo celtnieku vagoniņu.
 • 3. jūnijs - 11.00 pēdējais zvans. 13.00 pedagoģiskā sēde.
 • 18. jūnijā - pirmais izlaidums.

 

1991./92. mācību gads

Celtniecības darbi vēl aizvien turpinās. Pirmā klase uzsāk darbu pagasta bērnudārza telpās. Pirmās audzinātājas- Guna Mūriņa un Lūcija Bikovska.

1990. gads

Ulbrokas vidusskola dibināta 1990.gadā. Skolas direktors Vilnis Trupaunieks.

1989. gads

Mūsu skolas pamatakmens ielikts 1989. gadā.

 

Stopiņu pagasta vēstures muzejs

2000. gadā skolā tika organizēts Pagasta vēstures muzejs. Skolotāji un skolēni vāca materiālus un sistematizēja tos. Daudz palīdzēja fakts, ka Ulbrokas vidusskolā strādā skolotāji, kuri ir dzīvojuši un mācījušies šai pagastā. Daudz ziņu tika "vilkts" ārā no vecāku pūra lādēm. Uz atklāšanu veidojās vairākas ļoti nopietnas muzeja sadaļas:

 1. Pagasta uzņēmumi un organizācijas;
 2. Pagasta ievērojamākie cilvēki. ( V. Zazuļa, U. Sterģis, E. Lāčgalvis un daudzi, daudzi citi.)
 3. Padomu un vācu okupācijas laiki, un tā laika avīzes. Muzejā atrodas Valda - Mārtiņa Drinka atmiņas par okupācijas laiku.
 4. Represijas:
  Represētie uzdāvinājuši muzejam Stopiņu pagasta izsūtīto karti, kur redzami izsūtīto cilvēku gala mērķi, Vēl ir atrodams plašs izsūtīto atmiņu atstāstījumu pieraksts.
 5. Padomju laiks:
  Šajā sadaļā sīkāk var iepazīties ar uzņēmumu un organizāciju dibināšanas un attīstības gaitu. Lielu nodaļu aizņem kolhozu tapšanas laiki. Ir arī padomju laikā celto ciematu apraksti un izaugsmes virzieni.
 6. Sevišķu vietu mūsu pagasta muzejā aizņem atmodas laika hronikas. Tas tāpēc, ka muzeju pašlaik vada Biruta Zvaigznīte, kura ļoti aktīvi piedalījās Atmodas kustības organizēšanā un dažkārt arī svarīgu lēmumu pieņemšanā.
 7. Izglītība:
  Stopiņu pagastā izglītībai ir pievērsta liela uzmanība. Visu valdību vietējie varas vīri ir rūpējušies par izglītības iespējām. Tādēļ skolu uzskaitījums ir samērā liels:
  • 1858. g. Stopiņu pagasta skola - vēlāk Stopiņu pirmā 8- gadīgā skola.

  • 1945. g. Stopiņu 2. astoņgadīgā skola (Stopiņu pamatskola).

  • 1945. g. Dreiliņu astoņgadīgā skola.

  • Biķeru draudzes skola.

  • 1976. g. Juglas sanatorijas internātskola.

  • 1991. g. - Ulbrokas vidusskola.

  • 1998. g. - Ulbrokas mūzikas un mākslas skola.

Muzejā atrodami dāvinājumi. Piemēram, tautas rakstnieka Viļa Lāča māsas Mildra Lāces dāvātās atmiņu piezīmes par brāli, tapušas dzīvojot Rīgas rajona Berģu pamatskolā.

Kopš muzejam ir sava vadītāja, bieži tiek veidotas ļoti interesantas ekspozīcijas uz svētkiem, vai arī pa interesēm.
Piemēram:

 • Pirmās ābeces;

 • Dziesmu svētki;

 • Mūsu pagasta tēlnieki;

 • Kārlis Ulmanis;

 • u.t.t.