Pasākumu plāns

Ulbrokas vidusskolas pasākumu plāns 2017./18.m.g.

 1. 7., 14., 28.09. Vecāku sanāksmes.
 2. 15.09. - 22.09. Apliecību svētki.
 3. 21.09. Lekcija vecākiem.
 4. 22.09. - Dzejas dienu pasākums Pētera Brūvera dzimtas mājās.
 5. 25.09. “Rudens brīnumi” - radošās darbnīcas kopā ar floristu.
 6. 25.09. – 29.09. izstāde “Rudens brīnumi”.
 7. 26.09. Miķeļdienas gadatirgus.
 8. 29.09. Skolotāju diena.

Rudens ekskursijas.

 1. 4.10. 5. klašu iesvētības (organizē 6. klases).
 2. 06.10. Stopiņu novada Skolotāju dienas pasākums.
 3. 11.10. Lekcija 5. b klasei “Veselīgs uzturs”, Stopiņu novada Veselības veicināšanas projekta ietvaros.
 4. 12.10. Koncertlekcija 7.-9. klasei.
 5. 17.10. Koncertlekcija 5.-6. klasei.
 6. 18.10.  Lekcija 5. c klasei “Veselīgs uzturs”, Stopiņu novada Veselības veicināšanas projekta ietvaros.
 7. 2. klasēm 3., 5., 6., 7. stundā Slimību centra profilakses centra seminārs “Personīgā higiēna”.
 8. 20.10. Vidusskolas iesvētības (organizē 11. klase).
 9. 23.10. Neformālās izglītības seminārs skolotājiem.
 10. 31.10. Koncertlekcija 1.-4. klasei.
 1. 1.11. Lekcija “Emocionālā veselība” 6.b, 6.c klasēm 7., 8. st., Stopiņu novada Veselības veicināšanas projekta ietvaros.
 2. 3.11. Koncertlekcja 1.-4. klasei.
 3. 6.11. – 10.11. Mārtiņdienas tradīcijas (darbs klasēs un mācību stundās).
 4. 8.11. vai 15.11. Latvijas Okupācijas muzeja izbraukuma nodarbība 8.-12.kl. “Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana”.
 5. 9.11. Koncertlekcija 9.-12. klasei.
 6. 10.11. Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
 7. 13.11. – 17.11. Valsts svētku nedēļa.
 8. Koncertlekcija 9.-12 .klasei.
 9. 17.11. Valsts svētku pasākums.
 10. 22.11. vai 29.11.lekcija par reproduktīvo veselību 7.kl.
 11. 23.11. Koncertlekcija 7.-9. klasei.
 1. 5.12. Koncertlekcija 1.-4. klasei.
 2. 6.12. Koncertlekcija 1.-4. klasei.
 3. 7.12. Koncertlekcija 9. 12. klasei.
 4. 18.12. Ziemassvētku pasākums sākumskolai.
 5. 19.12. Ziemassvētku pasākums pamatskolai.
 6. 20.12. Ziemassvētku pasākums pamatskolai un vidusskolai.
 7. 22.12. Svētrīts.
 1. 15.01. – 19.01. Mācību ekskursija 4. klasēm uz Barikāžu muzeju.
 2. 16.01. Koncertlekcija 1.-4. klasei.
 3. 16.01. Barikāžu dienai veltīts pasākums.
 4. 17. 01. Koncertlekcija 1.-4. klasei.
 5. 22.01. Skatuves runas konkurss klasēs.
 6. 30.01. 1., 2. kl. Latvijas Leļļu teātra kluba izrāde “Mēness taurenis”.
 1. 2.02. Skolas skatuves runas konkurss.
 2. 8.02. Koncertlekcija 7.-9. klasei.
 3. 14.02. Koncertlekcija 5.-6. klasei.
 4. 16.02. Valentīndienai veltīts pasākums.
 5. 20.02. 3., 4. kl. Latvijas Leļļu teātra kluba izrāde “Mēness taurenis”.
 6. 22.02.  Koncertlekcija 9.-12. klasei.
 1. 9.03. Žetonu vakars (datums var mainīties).
 2. 20.03.  Koncertlekcija 1.-4. klasei.
 3. 21.03.  Koncertlekcija 1.-4. klasei.
 4. 27.03. Lieldienu pasākums.
 5. 28.03.  Koncertlekcija 5.-6. klasei.
 6. 28.03. Lieldienu pasākums.
 1. 5.04.  Koncertlekcija 7.-9. klasei.
 2. 12.04.  Koncertlekcija 9.-12. klasei.
 3. 5 .-9. klašu koru skates
 1. 3.05. Baltā galdauta svētki.
 2. 11.05. Mātes dienas koncerts.
 3. 31.05. Skolas noslēguma diena.
 4. Pavasara ekskursijas.