Atbalsts mācībās

Skaidrīte Barkāne - medmāsa

Sniedz medicīnisko palīdzību skolēniem, skolas personālam un veicina veselīgu dzīvesveidu.

Vairāk informācijas

Silvija Sprinģe - Logopēds

Vispārizglītojošajās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu runas traucējumi, kas izpaužas kā specifiski mācīšanās traucējumi – vispārizglītojošās skolas skolēnam lielas grūtības iemācīties lasīt, rakstīt un rēķināt.

Vairāk informācijas

Džuljeta Āboliņa - speciālais pedagogs

Džuljeta Āboliņa ir speciālais pedagogs. Tas ir skolotājs, kurš visvairāk cenšas iedziļināties skolēna mācību sasniegumos un neveiksmēs.

Vairāk informācijas

Liene Feodorova - sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs skolā ir viens no tiem speciālistiem, kas seko līdzi katra skolēna izaugsmei, mācībām, sekmēm, panākumiem vai neveiksmēm. Sociālā pedagoga uzdevums ir apzināt iespējamos riskus un problēmas, lai spētu savlaicīgi organizēt atbalsta pasākumus, palīdzot skolēnam sekmīgi turpināt mācības skolā.

Vairāk informācijas