Atbalsts mācībās

Agnese Aspere - psiholoģe

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā

Vairāk informācijas

Sarmīte Vasiļevska - psiholoģe

Sarmīte Vasiļevska ir profesionāla psiholoģe, kura vairāku gadu garumā ir praktizējusi atbalsta sniegšanā dažādiem cielvēkiem, tai skaitā, izglītības jomā. Psiholoģes darba laiks ir organizēts, lai varētu sniegt kvalitatīvu atbalstu dažādās situācijās mācību procesa ietvaros mācību stundu laikā.

Vairāk informācijas

Skaidrīte Barkāne - medmāsa

Sniedz medicīnisko palīdzību skolēniem, skolas personālam un veicina veselīgu dzīvesveidu.

Vairāk informācijas