Dokumenti

Skolas dokumenti

 

Kārtības

 

Skolas darba plāni - sanāksmes

Uzņemšana skolā

 

Nolikumi

 

 

Citi dokumenti

 

Skolēnu formas

Izglītības programmu licences un akreditācijas lapas

Pamatizglītība:

 

Vidējā izglītība:

Darba plāni

Ulbrokas vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2018. gadam

Audzināšanas darbs

Audzināšanas darba programma

Atskaite par audzināšanas darbu 2018./2019.mācību gadā

Notikumu kalendārs 

Basketbols 1.-2. un 7.-9.klasēm

Vadītājs: Edgars Kozuls

Basketbola pulciņa mērķis ir nodrošināt skolēniem iespēju nodarboties ar sev patīkamo sporta veidu brīvo stundu laikā, vai ārpus stundu laika, kā arī veicināt skolēnu interesi par sporta spēli basketbols.


2020./2021.mācību gads

Radošuma un iztēles veicināšanas pulciņš

Vadītāja: Beata Bērziņa

2020./2021.mācību gads

Radošums ir spēja radīt jaunas idejas. Tas cilvēkā var mājot jau kopš dzimšanas, bet to var arī attīstīt. Pirmo reizi sanākot kopā dažāda vecuma jauniešiem, kuri zināja, ka nāk uz Radošuma un iztēles veicināšanas pulciņu, viņiem nebija skaidrs, kā mēs visi kopā veicināsim radošumu, taču tas atnāca pats un mums atlika tam vien ļauties.

Ģeometriskās pasaules

 

 

Blokflautu instrumentālais ansamblis 4.-8.klasēm

Vadītāja: Lauma Vicinska - Karakone

4.-8.klašu Blokflautu  instrumentālais ansamblis piedāvā Ulbrokas vidusskolas skolēniem iespēju izpausties ārpusstundu mākslinieciskajā pašdarbībā , kas būtu saistīta ar dažādu elementāro mūzikas instrumentu – soprāna blokflautu, ukuleļu, ģitāras, metalofonu u.c. elementāro perkusīvo instrumentu apguvi un praktisku muzicēšanu. “Iepūt man un priecājies, ka skan!”

2020./2021.mācību gads

Vokālais ansamblis 5.-8.klasēm

Vadītāja: Lauma Vicinska - Karakone

5.-8.klašu vokālais ansamblis - iespēja izpausties ārpusstundu mākslinieciskajā pašdarbībā un pilnveidoties kultūrizglītības jomā. Pamatā balstīšos uz mazā vokālā mūzikas kolektīva izveidi ( līdz 16 skolēniem grupā). Dziedāšanas un izpildījuma stila ziņā skolēniem tiks piedāvāts repertuārs, kas būtu vidusceļš starp akadēmisko dziedāšanu un popmūzikai raksturīgo izpildījumu. Dziesmu izpildījuma laikā tiks iekļauti horeogrāfijas elementi, skanošie žesti, skaņu pastiprinošas iekārtas (mikrofoni) un fonogrammu pavadījums. “Ja tev patīk dziedāt dušā,

nešķied laiku velti tukšā!

Gaidu dziedāt gribētājus ar kustīgi-lustīgām dziesmām!” 

2020./2021.mācību gads

Sporta dejas 1.-6.klasēm, 12.klasei

Vadītājs: Gundars Briedis

2020./2021.mācību gads

Pašaizsardzības pulciņš 1.-5.klasēm

Vadītājs: Marks Robermans

Nepieciešams attīstīt bērnu fizisko sagatavotību ar pašaizsardzības elementiem. Tas dod bērniem pašpārliecinātību par sevi, disciplīnu, kā arī spēju pasargāt sevi un citus.


2020./2021.mācību gads

Taekvando 1.-9.klasēm

Vadītājs: Sandris Radziņš

Taekvondo pamatā ir sekojošie principi- pieklājība un laipnība, godīgums un apzinīgums, neatlaidīgums, mērķtiecība, paškontrole un nesatricināms gars. Jebkurš audzēknis, kurš iesaistās taekvondo nodarbībās, kļūst spēcīgāks ne tikai fiziski, bet arī psiholoģiski, kā arī spēj saglabāt un uzlabot savu veselību. Taekvondo nodarbībās var iesaistīties gan meitenes, gan zēni, un katrs atradīs sevi šajā sportā. Nodarbību rezultātā audzēkņiem paaugstinās koncentrēšanās spējas, motivācija, spēja izvirzīt savus mērķus un sasniegt tos, attīstās savstarpējās komunikācijas prasmes ar komandas biedriem, kā arī tiek attīstīta vispārējā fiziskā sagatavotība un speciālā fiziskā sagatavotība, kas balstīta tieši uz taekvondo sporta veidu.

Taekvondo ir vairāki virzieni- sparinga virziens jeb cīņas (kyorugi) un tradicionālais virziens (pooomsae). Ejot sportista ceļu, audzēkņi var izvēlēties, kurš no  taekvondo virzieniem vairāk patīk un attīstīties. 

2020./2021.mācību gads