Dokumenti

Skolas dokumenti

Vecāku atbalsta biedrība

 

Biedrība ”Ulbrokas vidusskolas atbalstam”

Biedrība „Ulbrokas vidusskolas atbalstam” tika nodibināta 2011.gadā ar mērķiem, ko esam definējuši paši sev un ietvēruši biedrības statūtos:

1. Finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt Ulbrokas vidusskolas darbību;

2. Finansiāli, materiāli, u.c atbalstīt Ulbrokas vidusskolas skolēnus un skolotājus izglītošanas procesā;

3. Finansiāli, materiāli u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu;

4. Veicināt un finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt Ulbrokas vidusskolas skolēnu ārpusstundu aktivitātes;

5. Veicināt Ulbrokas skolēnu un skolotāju veselības, drošības un tiesību aizsardzību;

6. Finansiāli, materiāli u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas skolotāju un skolēnu sadarbību ar citām izglītojošām iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs;

7. Finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas ēkas, telpu, telpu un apkārtnes uzlabošanu, rekonstrukciju un labiekārtošanu;

8. Sabiedriskā labuma darbība.

Biedrības padarītie darbi no dibināšanas brīža:

1) Brīvā diskusija par tematu „Skolas formas” ar modes mākslinieku Dāvidu kā pieaicināto viesi.

2) Kopā ar skolu rīkots konkurss skolēniem par skolas formas dizainu. Otrās kārtas uzvarētājiem bija iespēja diskutēt ar Dāvidu. Uzvarētājiem tiks pasniegtas naudas balvas.

3) Daļēji finansiāli atbalstīts skolas mācību gada noslēguma koncerts.

 

 

Par biedrības biedru var kļūt, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama Ulbrokas vidusskolas tīmekļa vietnē: www.ulbrokas-vsk.lv sadaļā - "Dokumenti"

Pārskats par biedrības darbību 2011.gadā.

Kontaktinformācija:
E-pasts: buvainfo@gmail.com

Vjačeslavs Emburs, valdes priekšsēdētājs 29323481,
Dace Pudāne, valdes loceklis 26480464.

 

 

Kārtības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas darba plāni - sanāksmes

Uzņemšana skolā

 

Nolikumi

Citi dokumenti

Skolēnu formas

Eksāmeni un pārbaudījumi

Izglītības programmu licences un akreditācijas lapas

Pamatizglītība:

 

Vidējā izglītība:

Darba plāni

Ulbrokas vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2018. gadam