Izglītības programmas

Speciālā pamatizglītības programma

Speciālā pamatizglītības programma ir licencēta 2012. gada 4. septembrī. Izglītības programmas īstenošanas galvenais mērķis un uzdevumi ir nodrošināt izglītojamiem iespēju atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim apgūt pamatprasmes, kas nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsnoniskai aktivitātei, sociālai iekļaušanai un nodarbinātībai.

Vairāk informācijas

Vispārējā pamatizglītība

Izglītības programma ir licencēta 2010. gada 12. martā. Šī ir izglītības programma, kurā Ulbrokas vidusskolā ir vislielākais skolēnu skaits - 531 skolēns. Izglītībs programmas galvenais mērķis ir sekmīgi sagatavot izglītojamos turpmākajām mācībām, iegūstot pamatprasmes un iemaņas daudzos vispārizglītojošos mācību priekšmetos.

Vairāk informācijas

Vispārējā vidējā izglītība

Vispārējās vidējās izglītības programma ir licencēta 2010. gada 11. jūnijā Izglītības programmas galvenais mērķis ir mācību procesa ietvaros sekmēt personības veidošanos. Pēc izglītības programmas apguves ir iespēja turpināt izglītību jebkurā no Latvijas vai ārvalstu augstskolām.

Vairāk informācijas

Mazākumtautību izglītība

Izglītības programma Ulbrokas vidusskolā ir licencēta 2010. gada 12. martā. Izglītības programmas mērķis ir organizēt izglītības satura un izglītības ieguves procesu atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 462 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu" prasībām.

Vairāk informācijas