Mēs lepojamies

2020./2021.mācību gads

LATVIEŠU VALODA

Pamatskola. Skolotājas Sintija Supe un Juta Bernāne

2.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Zanda Pelše

Divas 2.vietas Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

ANGĻU VALODA

Vidusskola. Skolotāja Olga Margolfa

Divas 3.vietas Valsts Angļu valodas 50.olimpiādes 2.posmā

VĒSTURE

Pamatskola. Skolotāja Neila Krave

Atzinība Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Neila Krave

Atzinība Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā

BIOLOĢIJA

Pamatskola. Skolotāja Iveta Lāce

2.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

2.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

Atzinība Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā 

MATEMĀTIKA

Pamatskola. Skolotāja Vija Fiļipenoka

3.vieta Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā

Atzinība Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Vija Fiļipenoka

3.vieta Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā 

FIZIKA

Pamatskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

3.vieta Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

3.vieta Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Atzinība Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā

ĶĪMIJA

Pamatskola. Skolotāja Antoņina Japina

2.vieta Valsts Ķīmijas 62.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Ķīmijas 62.olimpiādes 2.posmā 

SPORTS

2., 3., 4. un 5.vieta pasaules līmeņa sacensībās sporta jogā 

1. un 4. vietas Latvijas skolu orientēšanās kausā 

PATEICĪBAS

Pateicība par makulatūras nodošanu no Līgatnes papīra

2019./2020.mācību gads

Citugad ap šo laiku ābeļziedi jau bija nobiruši, kastaņas noziedējušas, ceriņi izsmaržojuši, skolas zvans Zvana svētkos jau noskanējis, “Puķīte pa dambi palaista”, un skolas gads gandrīz  beidzies. Šogad ābeļziedi vēl turas, kastaņas tikai pumpuro, ceriņi tikai gatavojas izsmaržot, un, kā rakstīja 5. klases skolniece: “Covid man nozadzis pavasari”.

Bet mācību gads – tas gan ir pagājis. Šis ir bijis laiks, kas mums licis ieslēgties mājās un izjust, kāda ir dzīve bez skolas kņadas, dzīve, kura uzliek  lielāku atbildību sev pašam gan mācībās, gan sadzīvē.

Bet arī šajā posmā vērtējumi žurnālos liecina, ka vairākumam no Jums šīs dienas bijušas pozitīvas enerģijas piepildītas, ka Jūs esat godprātīgi veikuši savu ikdienas darbu. Paldies! Malači! Vēl man gribas šodien  uzteikt tos, kuri pārstāvējuši savu skolu arī dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs. Viņu goda prātu un tieksmi uz izcilību slavējam, ik skolas gadu noslēdzot, un, ja “Covid mums nebūtu nozadzis pavasari”, tad mūs šobrīd kuģītis vizinātu pa Daugavu, un mūsu “Olimpieši” saņemtu savus Atzinības rakstus un arī skolas un Stopiņu novada balvas.

 Šajos mēnešos nenotika daudz kas tāds, kam vajadzēja notikt. Nenotika sākumskolas alternatīvās olimpiādes, ieplānotās sporta sacensības, nevarēja savās skatēs izdziedāties koristi un izdejoties dejotāji. Un tomēr šajā mācību gadā 100 individuālie olimpiāžu uzvarētāji un četri  kolektīvi ir  pārstāvējuši skolu svešvalodu, latviešu valodas, matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, vizuālās mākslas olimpiādēs, kā arī sporta sacensībās.

Viņu visu vārdi lasāmi šeit, skolas mājas lapā.

Kopsavilkums 

Atzinības raksts no uzdevumi.lv

Latviešu valoda

Pamatskola. Skolotājas Inga Buivite un Juta Bernāne

3.VIETA Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē

Vidusskola. Skolotāja Zanda Pelše

2.VIETA Valsts Latviešau valodas un literatūras 46.olimpiādes 2.posmā 

3.VIETA Valsts Latviešu valodas un literatūras 46.olimpiādes 2.posmā 

Angļu valoda

Pamatskola. SkolotājI Edgars Strods, Inga Linde, 

2.VIETA  Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee" 

Trīs 3.VIETAS Pierigas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee"

ATZINĪBA Pierigas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee"

Vidusskola. Skolotājas Olga Margolfa, Irina Klišāne 

Divas ATZINĪBAS vidusskolas skolēniem angļu valodas olimpiādes 2.kārtā  

Vācu valoda

Pamatskola. Skolotāja Jūlija Zālīte 

1.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

2.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

Divas 3.VIETAS Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas 8.klašu olimpiādē

 

Matemātika

Pamatskola. Skolotājas: Vija Fiļipenoka, Anda Nereta, Laila Gabrāne. 

1.VIETA Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm 

2.VIETA Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

6 ATZINĪBAS  Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

Bioloģija

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

2.VIETA Valsts Bioloģijas 42.olimpiādes 2.posmā 

ATZINĪBA Valsts Bioloģijas 42.olimpiādes 2.posmā 

Ģeogrāfija

Pamatskola. Skolotāja Irina Kalniņa 

3.VIETA skolas komandai Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvajā olimpiādē 7.-8.klasēm

Ķīmija

Vidusskola. Skolotāja Antoņina Japina

2.VIETA Valsts Ķīmijas 61.olimpiādes 2.posmā 

 

Vizuālā māksla

Sākumskola. Skolotājas Tija Krastiņa un Antra Vilmane

3.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē "Mazais mākslinieks"

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē "Mazais mākslinieks"

 

Zinātniski pētnieciskie darbi

Vidusskola. Skolotāji: Normunds Balabka, Jūlīja Zālīte

2.PAKĀPE Rīgas Reģiona skolēnu ZPD konferencē 

2.PAKĀPE Latvijas skolēnu 43.ZPD konferencē  

 

Skolēnu mācību uzņēmumi

Pamatskola un vidusskola. Vadītāja Renāte Supe 

VOUP Viusals plūc laurus Kuldīgā 

Mūsu trīs SMU piedalās pasākumā Cits Bazārs Jelgavā  

 

Sports 

Olimpiskās dienas rezultāti

Peldēšana

Pamatskola.  Skolotāja Marija Šteinberga

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "C" vecuma grupā (stafetes) 

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (zēni) 

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "D" vecuma grupā (zēni) 

3.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "C" vecuma grupā (meitenes) 

ATZINĪBA  Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (stafetes) 

Vidusskola.  Skolotāja Marija Šteinberga

2.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "A" vecuma grupā (meitenes) 

2.VIETA  Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (stafetes) 

 

Meža taku skrējieni "Stirnubuks"

Sākumskola. 

Annikai - 1.VIETA Latvijas Valsts mežu čempionātā taku skrējienos skolu jauniešiem "Stirnubuks"

 

Alternatīvās un citas olimpiādes, turnīri

Pamatskola

OTRĀ VIETA Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas alternatīvajā olimpiādē. Skolotāja Indra Dziļuma

              * Foto no olimpiādes

3.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave 

Vidusskola

1.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave

3.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave 

2018./2019.mācību gads

Atzinība no Uzdevumi.lv par 16.vietu valstī 

Stopiņu novada jauniešu gada balva

* Nominācija - Gada mūziķis - Reinis Salenieks

4.klases skolnieces Keitas Slavas intervija ar Reini

6.klases skolnieces Annijas Kāpostiņas raksts par Reini 

* Nominācija - Gada sportists - Ernests Gustavs Dane

3.klases skolnieces Janas Stopiņas intervija ar Ernestu

Sasniegumi konkursos, skatēs, olimpiādēs

Sākumskola

Uz Pierīgas novadu apvienības Sākumskolas alternatīvo olimpiādi "Prāta banka" devās 2.klašu apvienotā komanda. Skolotājas: Gunta Jaundāldere, Ilona Garkāja, Jana Prancāne, Valentīna Bahšteina. 

Atzinība sākumskolas alternatīvajā olimpiādē

Uz Pierīgas novadu apvienības Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu mācību jomas alternatīvo olimpiādi 4.-5.klasēm devās mūsu skolas komanda četru skolēnu sastāvā. Priekšmeta skolotājas: Iveta Siliņa, Rita Moženaite. 

4.-5.klašu komandai - 2.vieta olipmiādē

Angļu valoda

Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas valsts 48.olimpiādes 2.posmā piedalījās 3 mūsu skolas 12.klases skolēni. Priekšmeta skolotājas: Olga Margolfa un Inga Linde. 

Atzinība Angļu valodas olimpiādē

Uz Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvo olimpiādi "Publiskā runa" 9.-12.klasēm devās divas 11.klases skolnieces. Priekšmeta skolotāja: Inga Linde. 

Atzinība Angļu valodas olimpiādē

Bioloģija

Valsts biloloģijas 41.olimpiādes 2.posmā piedalījās 7 mūsu skolas 9.-12.klašu skolēni. Mācību prieksmeta skolotāja - Iveta Lāce

2.vieta Valsts Bioloģijas olimpiādes 2.posmā

Atzinība Valsts Bioloģijas olimpiādes 2.posmā

Dabaszinības

Uz Pierīgas novadu apvienības Dabaszinību alternatīvo 8.-9.klašu komandu olimpiādi devās mūsu skolas komanda četru skolēnu sastāvā. Priekšmeta skolotāja: Iveta Lāce. 

3.vieta Dabaszinību olimpiādē

Ekonomika

Valsts Ekonomikas 20.olimpiādes 2.posmā piedalījās divi 12.klases skolēni. Priekšmeta skolotājs - Normunds Balabka. 

1.vieta ekonomikas 20.olimpiādē

Fizika

3.vieta fizikas olimpiādē

Krievu valoda

3.vieta Krievu valodas olimpiādē 7.klasēm "Izteiksmīga runa"

Uz Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas alternatīvo olimpiādi 8.klasēm no mūsu skolas devās divas skolnieces. Priekšmeta skolotāja - Maija Kokina. 

3.vieta Krievu valodas olimpiādē 

Ķīmija

Valsts Ķīmijas 60.olimpiādes 2.posmā piedalījās pieci 9.-12.klašu skolēni. Priekšmeta skolotāja: Antoņina Japina. 

Atzinība Valsts Ķīmijas olimpiādes 2.posmā

Latviešu valoda

Pierīgas novaduapvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē piedalījās 6 mūsu skolas skolēni. Priekšmeta skolotājas: Juta Bernāne, Inga Buivite, Zanda Pelše. 

Atzinība Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2.posmā

Valsts latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādes 2.posmā piedalījās 2 skolnieces no vidusskolas. Priekšmeta skolotājas: Antonija Trukšāne, Juta Bernāne.  

Atzinība Valsts Latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Matemātika

Diploms un medaļa matemātikā

Pierīgas novadu apvienības Matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē piedalījās 24 mūsu skolas skolēni. Priekšmeta skolotājas: Laila Gabrāne, Anda Nereta, Inese Lopuhina, Vija Fiļipenoka. 

Trīs 3.vietas matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

Pierīgas novadu apvienības Matemātikas 69.valsts olimpiādes 2.posmā 9.-12.klasēm piedalījās 7 mūsu skolas skolēni. Priekšmeta skolotājas: Vija Fiļipenoka, Inese Lopuhina. 

Iegūtas trīs atzinības Matemātikas olimpiādē

Uz matemātikas konkursa "Meridiāns" otro kārtu uzaicināti pieci skolēni

Mājturība

Panākumi 20.atklātajā mājturības olimpiādē

Vācu valoda

Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas 8.klašu olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja viena skolniece. Priekšmeta skolotāja: Jūlija Zālīte. 

Trešā vieta Vācu valodas olimpiādē

Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīgā runa" 7.klasēm mūsu skolu pārstāvēja trīs skolēni. Priekšmeta skolotāja: Jūlija Zālīte. 

Trīs godalgoti skolēni Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē

Zinātniski pētnieciskie darbi 

2.pakāpe Valstī Zinātniski pētniecisko darbu konferencē

Koris

Augstākās pakāpes diploms koru skates 2.kārtā 

Pirmās pakāpes diploms koru skatē

Tautas dejas

Diplomi deju kolektīvam "Pastalnieki"

Lasīšana, runāšana

Skaļās lašišanas sacensības

Ulbrokas vidusskolas Skatuves runas konkursa uzvarētājs 1.klašu grupā

Ulbrokas vidusskolas Skatuves runas konkursa uzvarētāji 2.-12.klašu grupās

Panākumi Pierīgas izglītības iestāžu Skatuves runas konkursā

Foto

Foto konkurss "Mana zeme skaistā" - 8 labākie mūsu skolā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu skolnieces - "Stirnubukā"

 

Atziīibas raksts Ulbrokas vidusskolai no izglītības portāla uzdevumi.lv

Apsveicam Marku Bebri ar iekļūšanu 2.kārtā starptautiskajā loģiskās domāšanas konkursā 5.-12.klašu skolēniem 

Pieci skolēni saņem "Award" bronzas apvalvojumus

Skolotāja Laila Gabrāne saņem atzinību no Uzdevumi.lv

 

2017./2018.mācību gads

Pateicība kopprojektā ar Zviedrijas vēstniecību “Cerību tilts”

Diploms Ulbrokas vidusskolai no Latvijas Valsts mežiem

Starptautiskā matemātikas konkursa Ķengurs pateicības  skolotājiem par palīdzību konkursa organizēšanā.

Starptautiskā matemātikas konkursa Diplomi par 1. vietu katrā klašu grupā.

Starptautiskā matemātikas konkursa Diploms “ Labākais no labākajiem”  9.a klases skolniekam Krišjānim Saleniekam

Diploms par 2.vietu Rīgas pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klasēm Emīlijai Ķipēnai

Valsts izglītības satura centra Diploms par 1.pakāpi skatuves runas konkursā Ulbrokas vidusskolas 4.klases skolēnam Mārcim Kalniņam

Valsts izglītības satura centra Diploms par 1.pakāpi Ulbrokas vidusskolas 5.-12.klašu korim.

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Diploms par 1.pakāpi Ulbrokas vidusskolas 5.-12.klašu korim.

Diploms par 1. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”C” vecuma grupā Artim Renāram Dambim

Diploms par 3. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”C” vecuma grupā Adelīnai Daukstei

Diploms par 3. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”C” vecuma grupā Agatei Gobai.

Diploms par 3. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”C” vecuma grupā Artim Renāram Dambim

Diploms par 1. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”A” vecuma grupā Edgaram Aserim

Diploms par 3. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”C” vecuma grupā Aleksandram Poplavskim

Diploms par 3. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”C” vecuma grupā Ulbrokas vidusskolai

Diploms par 2. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”A” vecuma grupā Ņikitam Maļutinam.

Diploms par 1. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”A” vecuma grupā Ulbrokas vidusskolai

Diploms par 1. vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību gada sporta spēles peldēšanā ”A” vecuma grupā Elīnai Beinārei-Tjutjunovai

Gētes Institūta balva

Dipolms Elzai Lešinskai par 3.vietu Pierīgas novadu skolu 2017./2018. m.g. sporta spēlēs rudens krosā 1000m distancē

Solvitas Alksnes ceturtā personālizstāde

Augstākie sasniegumi mācību priekšmetu alternatīvajās olimpiādēs starp Pierīgas novada nodibinājuma skolām vidusskolu grupā

 

2016./2017.mācību gads

Apliecinājums 2017.2018 mācību gadā skola kļūst par Junior Achaievement Latvija dalībskolu

Pateicība par sadarbību un atbalstu mācību priekšmetu olimpiādēs un interešu izglītības konkursu organizēšanā

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes diploms par 3. vietu nominācijā Izcilākie sasniegumi interešu izglītības skatēs starp Pierīgas nodibinājuma skolām

Diploms Daniela Burkovska sudraba medaļa "Meridian Matemātikas olimpiādē" (MMC - Pangea)

Atzinības raksts Ulbrokas vidusskolai Par aktīvu līdzdalību mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā un mācību procesa modernizēšanā 2016./2017. mācību gadā

Diploms 9.b par 2.labāko rezultātu Uzdevumi.lv klašu topā 2016./2017.m.g.

Diploms 3.d par labāko rezultātu Uzdevumi.lv klašu topā 2016./2017.m.g.

Diploms 3.c par 3.labāko rezultātu Uzdevumi.lv klašu topā 2016./2017.m.g.

Pateicība Ulbrokas vidusskolai par ieguldījumu skolēnu izglītībā ar mūsdienu tehnaloģijām un programmēšanas pamatos 01.05.2017.

Diploms/ pateicība skolas 8.klašu komandu ģeogrāfijas olimpiādē 13.04.2017.

Diploms skolai "A" vecuma grupai peldēšanā kopvērtējumā 09.03.2017.

Diploms skolai "B" vecuma grupai peldēšanas sacensībās 09.03.2017.

Diploms skolai "B" vecuma grupai peldēšanā kopvērtējumā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Diploms peldēšanā 09.03.2017.

Atzinība "Vēstures 23.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Diploms vācu valoda olimpiādē "Izteiksmīgā runa" 02.05.2017.

Diploms vācu valoda olimpiādē "Izteiksmīgā runa" 02.05.2017.

Diploms vācu valoda olimpiādē "Izteiksmīgā runa" 02.05.2017.

Atzinība vācu valoda olimpiādē "Izteiksmīgā runa" 02.05.2017.

Diploms "Vizuālās mākslas olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Vizuālās mākslas olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Diploms "Prāta banka" 2.posmā 02.05.2017.

Diploms "Prāta banka" 2.posmā 02.05.2017.

Diploms "Prāta banka" 2.posmā 02.05.2017.

Diploms "Prāta banka" 2.posmā 02.05.2017.

Diploms "Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Diploms "Matemātikas 67.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Diploms "Matemātikas 67.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Matemātikas 67.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Matemātikas 67.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Matemātikas 67.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Diploms "Krievu valodas olimpiādes B grupas 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Ķīmijas 18.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Latviešu valodas olimpiādes 2.posmā"  02.05.2017.

Atzinība "Latviešu valodas olimpiādes 2.posmā"  02.05.2017.

Diploms "Latviešu valodas un literatūras 43.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Atzinība "Fizikas 67.olimpiādes 2.posmā"  02.05.2017.

Atzinība "Fizikas 67.olimpiādes 2.posmā"  02.05.2017.

Diploms "Pierīgas novadu 7.-9.klašu ģeogrāfijas olimpiāde" 22.02.2017.

Atzinība "Ģeogrāfijas 34.olimpiādes 2.posmā" 02.05.2017.

Diploms "Ģeogrāfijas komandu olimpiāde" 2.posms 02.05.2017.

Diploms "Ģeogrāfijas komandu olimpiāde" 2.posms 02.05.2017.

Diploms "Ģeogrāfijas komandu olimpiāde" 2.posms 02.05.2017.

Diploms "Ģeogrāfijas komandu olimpiāde" 2.posms 02.05.2017.

Diploms "Atjautības diena" 02.05.2017.

Diploms "Atjautības diena" 02.05.2017.

Diploms "Atjautības diena" 02.05.2017.

Diploms "Atjautības diena" 02.05.2017.

Diploms "Angļu valodas olimpiāde 8.klasei"  02.05.2017.

Atzinība "Angļu valodas olimpiāde 8.klasei"  02.05.2017.

Diploms bioloģijā "Lapsiņas"  02.05.2017.

Diploms bioloģijā "Lapsiņas"  02.05.2017.

Diploms bioloģijā "Lapsiņas"  02.05.2017.

Diploms bioloģijā "Lapsiņas"  02.05.2017.

Diploms "39.bioloģijas olimpiāde" 02.05.2017.

Dipolms angļu valodas olimpiādē "Edelweiss" 4.klase 02.05.2017.

Dipolms angļu valodas olimpiādē "Edelweiss" 6klase 02.05.2017.

Atzinība angļu valodas olimpiādē "Edelweiss" 6.klase 02.05.2017.

Diploms JDK "Pastalnieki" 28.04.2017.

Diploms 5.-6. klašu BDK "Pastalnieki" 28.04.2017.

Diploms 3.-4. klašu BDK "Pastalnieki" (I.grupa) 28.04.2017.

Diploms 3.-4. klašu BDK "Pastalnieki" (II.grupa) 28.04.2017.

Diploms 1.-2. klašu BDK "Pastalnieki"  (I.grupa) 28.04.2017.

Diploms 1.-2. klašu BDK "Pastalnieki"  (II.grupa) 28.04.2017.

Diploms 1.-2. klašu BDK "Pastalnieki"  (III.grupa) 28.04.2017.

 

2015./2016. mācību gads

Zaļais karogs 25.09.2015.

 

2014./2015. mācību gads

Diploms 7.-9. klašu deju kolektīvam "Pastalnieki" 13.03.2015.

Diploms 5.-6. klašu A grupas deju kolektīvam "Pastalnieki" 13.03.2015.

Diploms 3.-4. klašu B grupas deju kolektīvam "Pastalnieki" 13.03.2015.

Diploms 1.-2. klašu A grupas deju kolektīvam "Pastalnieki" 13.03.2015.

Diploms "Stopiņu novada ziemas sporta spēlēs" 13.03.2015.

Diploms "Mini Handbola turnīrā" 20.02.2015.

Pateicība - "Ulbroka" - 10  18.02.2015.

Zaļais diploms 01.10.2014.

Pateicība par piedalīšanos OECD PISA 2015 06.05.2014.

Apliecinājums par piedalīšanos OECD PISA 2015 06.05.2014.

 

2013./2014. mācību gads

Pateicība - Par piedalīšanos makulatūras vākšanas konkursā 2014

Pateicība - Par piedalīšanos lietoto bateriju vākšanas konkursā 2014

Diploms - "Latviešu valodas un literatūras olimpiādē"17.04.2014.

Atzinība - "Par skolēnu sagatavošanu Latviešu valodas un literatūras olimpiādei" 17.04.2014.

Diploms - Deju kolektīvam "Pastalnieki, 7. - 9. klašu grupai"11.04.2014.

Diploms - Deju kolektīvam "Pastalnieki, 5. - 6. klašu grupai"11.04.2014.

Diploms - Deju kolektīvam "Pastalnieki, 3. - 4. klašu grupai"11.04.2014.

Pateicība - Par palīdzību Starptautiskajā matemātikas konkursa ķengurs organizēšanā 20.03.2014.

Diploms - Starptautiskajā matemātikas konkursā ķengurs (9. klase) 20.03.2014.

Diploms - Starptautiskajā matemātikas konkursā ķengurs (6. klase) 20.03.2014.

Diploms - Deju kolektīvam "Pastalnieki, 1. - 2. klašu grupai" 11.04.2014.

Pateicība - "Ulbrokas vidusskolas deju kolektīvam 7. - 9. klašu grupai." 14.03.2014.

Pateicība - "Ulbrokas vidusskolas deju kolektīvam 4. - 5. klašu grupai." 14.03.2014.

Pateicība - "Ulbrokas vidusskolas deju kolektīvam 3. - 4. klašu grupai." 14.03.2014.

Diploms - "Ekonomikas 15. valsts olimpiādē" 12.03.14.

Atzinība - " Ekonomikas 15. valsts olimpiādē"  12.03.14.

Iegūtie kausi pierīgas novadu skolu sporta spēlēs peldēšanā 11.03.14.

Diploms - "Sporta spēles peldēšanā "D" vecuma grupas kopvērtējumā" 11.03.14.

Diploms - "Sporta spēles peldēšanā 4 x 25 metru stafetes peldējumā "D" vecuma grupai" 11.03.14.

Diploms - "Sporta spēles peldēšanā "C" vecuma grupas kopvērtējumā" 11.03.14.

Diploms - "Sporta spēles peldēšanā 4 x 50 metru stafetes peldējumā "C" vecuma grupai" 11.03.14.

Pateicība - Deju kolektīvam "Pastalnieki"  12.02.14.

Atzinības raksts - "Stopiņu novads četros gadalaikos."  16.01.14.

Latvijas čempionāts florbolā