Skolēnu padome

   Informācija par skolēnu pašpārvaldi skatāma šeit