Dalība projektā "Darīt kopā II"

23
Februāris 2021

Pandēmijas laiks ievieš korekcijas projekta "Darīt kopā II" darbā

 

22.oktobrī darbu sāka projekts ‘’Darīt kopā II’’. Tā mērķis ir veicināt un uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. un 9. klašu skolēnus par dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā / novadā.

Projekta ‘’Darīt kopā II’’ sadarbības partneri ir Ulbrokas vidusskola un Stopiņu pamatskola, Viļānu vidusskola un Dekšāru pamatskola, Rīgas 19.vidusskola un Rīgas 33.vidusskola, Rīgas Imantas vidusskola un Rīgas Ostvalda vidusskola, Fr.Brīvzemnieka pamatskola un Rīgas 61.vidusskola, kā arī Ludzas 2.vidusskola.

No Ulbrokas vidusskolas projekta darbā iesaistījās skolotāja Laila Gabrāne un Vija Fiļipenoka, ka arī 8.un 9.klašu skolēni, kuri ikdienā izmanto abas valodas. Pirmajā tikšanās reizē klātienē, kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tikām iepazīstinātas ar projekta būtību un sadarbības partneriem, prezentējām savu novadu un skolu, kā arī uzzinājām ko vairāk par sevi un kolēģiem, iesaistoties dažādās radošajās aktivitātēs.


Kopš novembra projekta "Darīt kopā II" darbs noris attālināti Zoom platformā. Jau ir notikušas vairākas tiešsaistes tikšanās. Projekta dalībnieki labvēlīgā un pozitīvā gaisotnē dalījās pārdomās par vietējo kopienu  raksturīgajām iezīmēm, vērtībām un resursiem.

Darbojoties grupās ar kolēģiem no partnerskolām, ļāvāmies dažādiem izaicinājumiem, kas sniedza iespēju apgūt jaunas prasmes, smelties radošas idejas.

Ikviena projekta aktivitāte rosināja domāt, salīdzināt, kritiski vērtēt un diskutēt.  Dialogā un ideju apmaiņā radās iedvesma jauniem darbiem un aktivitātēm, kas turpmāk motivēs sadarboties ar kaimiņu skolas kolēģiem un audzēkņiem, lai pilnveidotu un stiprinātu komunikāciju kopienā.

Darbošanās projektā turpināsies līdz marta beigām. Esam atvērtas jauniem sadarbības izaicinājumiem.

Mācību materiāli  un nodarbību ieraksti atrodami http://ej.uz/daritkopa2

Projekta dalībnieces L.Gabrāne, V.Filipenoka