7.-12.klašu skolēnu vecāku sapulce

27
Novembris 2020

Ņemot vērā lielās izmaiņas mūsu valstī jautājumos, kas saistīti ar mācību un audzināšanas darba procesu, tā nodrošināšanu izglītības iestādēs, t.sk., mūsu skolā, kā arī citus ar mācību un audzināšanas darbu saistītus aktuālus jautājumus, vēlamies Jūs aicināt uz Skolēnu vecāku sanāksmi 7.-12. klasēm. Sanāksme ir plānota 03.12.2020. pulksten no pulksten 18:30 attālināti. Saite nosūtīta e klasē. 

Pieslēgties sanāksmei varēs izmantojot skolas MS Teams vietni. Lai pieslēgtos sanāksmei, nav nepieciešama parole. Dalībnieku skaits nav ierobežots.

Sanāksmē izskatāmie jautājumi:

1. Mācību un audzināšanas darba procesa organizācija.

2. Mācību un audzināšanas darba / sasniegumu vērtēšanas kārtība.

3. Izmaiņas skolas iekšējos noteikumos saistībā ar skolēnu uzņemšanu vidusskolas pakāpē, t.sk., 10. klasē, 2021./22. mācību gadā.

4. Dažādi.