"Programmēšana vidusskolā - nākotnes izaicinājums"

16
Oktobris 2020

14.oktobrī Jūrmalas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar European Coding School Datorium (Eiropas programmēšanas skolu Datorium) organizēja online konferenci "Programmēšana vidusskolā - nākotnes izaicinājums".

Pilotprojektā iesaistīto izglītības iestāžu 10.klašu skolēni apgūst programmēšanu tiešsaistē Datorium pasniedzēju vadībā. Mūsu skola ir viena no piecām skolām, kas piedalās pilotprojektā. Esam kopā ar Dobeles Valsts ģimnāziju, Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Daugavpils Valsts ģimnāziju un J.G.Herdera R\igas Grīziņkalna vidusskolu.

Konferencē katras skolas audzēkņi prezentēja savu izglītības iestādi un dalījās pieredzē un iespaidos par uzsākto programmēšanas apguvi, savukārt konferences viesi gan klātienē, gan tiešsaistē uzsvēra programmēšanas nākotni un plašās iespējas, ko tā var sniegt.

 

Ierakstu par konferences norisi var skatīt šeit